Prezes Michał Kanownik na polsko-tureckim forum gospodarczym.

Prezes ZIPSEE “Cyfrowa Polska” Michał Kanownik we wtorek, 16 sierpnia br. wziął udział w odbywającym się w Warszawie polsko-tureckim forum gospodarczym, podczas którego spotkał się z przedstawicielami tureckiego świata biznesu.

Forum zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko-Turecką Izbę Gospodarczą. Wzięli w nim udział przedstawiciele polskiego i tureckiego rządu (Polskę reprezentował wicepremier Jarosław Gowin, a Turcję – minister rozwoju Lütfi Elvan), a także organizacji gospodarczych z obu krajów. Polską branżę elektroniczną reprezentował prezes ZIPSEE “Cyfrowa Polska” Michał Kanownik.

 “Dla wielu polskich producentów i dystrybutorów IT i RTV rynek w Polsce zaczyna być niewystarczający. By się dalej rozwijać myślą o inwestowaniu także na zagranicznych rynkach. A niektórzy już teraz z powodzeniem eksportują swoje towary za granicę. Takie spotkania są zatem szansą na zawiązanie takiej współpracy lub jej zaciśnięcie” – mówi prezes Michał Kanownik.

Rynek turecki jest ważnym obszarem handlowym dla Polski. Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską a Turcją od kilku lat sukcesywnie wzrastają. W roku 2015 osiągnęły one poziom ok. 6 mld Euro. Potencjał jest jednak znacznie większy. Według oceny ekspertów sięga on co najmniej 10 mld euro i więcej. Przemysł w Turcji i Polsce ma podobną strukturę i poziom technologiczny. Możliwa jest zatem nie tylko wymiana handlowa w ramach eksportu i importu, ale także kooperacja, w tym także na rynkach trzecich. To duża szansa dla rozwoju polskiej branży elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *