Instytut Sobieskiego o elektrośmieciach [RAPORT]

Instytut Sobieskiego przygotował raport na temat gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Opracowanie opisuje aktualny stan gospodarki ZSEE, identyfikuje główne problemy tego systemu oraz opisuje kluczowe wyzwania i perspektywy dla niego.

21

Autorzy raportu – Tomasz Styś i Robert Foks – wskazali na kilka kluczowych obszarów problemowych w systemie gospodarowania elektrośmieciami. To m.in. niewystarczające wykorzystywanie bazy wiedzy zgromadzonej przez właściwe organy administracji publicznej, odpowiedzialne za nadzór i kontrolę gospodarki ZSEE, zaburzenie równowagi między celami ekologicznymi i ekonomicznymi w tym systemie oraz niska efektywność zbierania ZSEE, której skutkiem może być zagrożenie realizacji podwyższonych rocznych poziomów zbierania elektroodpadów (od 2021 r.).

Instytut Sobieskiego wskazał również na to, że brakuje synergii pomiędzy systemem gospodarki ZSEE i gospodarowania odpadami komunalnymi, a także, że istnieje deficyt organizacyjny, w tym m.in. nieprecyzyjne zdefiniowanie obowiązku nieodpłatnego odbioru elektrośmieci. Eksperci w raporcie przedstawili również swoje rekomendacje zmian.

O problemach związanych z gospodarowaniem ZSEE i potrzebie korekty ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na początku stycznia 2017 r. na posiedzeniu senackiej komisji środowiska mówił też prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik (czytaj też relację z posiedzenia komisji >>>)

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem Instytutu Sobieskiego „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030”. Do pobrania jest tutaj >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *