Konstytucja dla Biznesu szansą na poprawę warunków prowadzenia biznesu w Polsce

Propozycje zawarte w „Konstytucji dla Biznesu” wicepremiera Mateusza Morawieckiego to ogromna szansa na poprawę warunków prowadzenia biznesu w Polsce – uważa prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik.

Przedsiębiorcy z branży elektronicznej oczekują, że rozwiązania wejdą jak najszybciej w życie. Przedstawiona w piątek (18 listopada br.) podczas Kongresu 590 w Rzeszowie przez ministra rozwoju i finansów „Konstytucja dla Biznesu” to pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. W założeniu ma ona pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych czy ograniczenie władzy urzędników i usprawnienie relacji pomiędzy urzędem a firmą.590

Zapisy Konstytucji pozytywnie ocenia ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacja zrzeszająca największych przedsiębiorców branży elektronicznej w Polsce. „Od dawna publicznie wskazujemy na to, że polski biznes potrzebuje jasnego, sprawiedliwego i przede wszystkim stałego prawa, które będzie gwarantowało stabilność funkcjonowania każdej firmy. Konstytucja dla Biznesu przedstawiona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiście wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom” – mówi prezes Związku, Michał Kanownik.

Według niego na uwagę zasługuje przede wszystkim propozycja dotycząca wprowadzenia zasady domniemania niewinności firmy. „Dziś właściciel firmy traktowany jest przez urzędnika przedmiotowo. Musi tłumaczyć się przed nim i udowadniać swoją niewinność, podczas, gdy sam urzędnik nie musi prowadzić postępowania dowodowego, by udowodniać winę podatnika. Przedsiębiorcy muszą zacząć być traktowani w urzędach po partnersku” – twierdzi Michał Kanownik.

Jego zdaniem – w „Konstytucji dla Biznesu” – istotna jest również propozycja wprowadzenia przepisów zakazujących ponownych kontroli podatkowych „w tej samej sprawie”. Jak zauważa, ten przepis jest pierwszym krokiem do zmiany podejścia w prowadzeniu kontroli skarbowych w Polsce.  „Obecnie są one częste i długie, przez co zaburzają normalne funkcjonowanie firmy. Kontrole skarbowe są niewątpliwie istotnym i potrzebnym elementem walki z oszustwami podatkowymi, niestety ich przewlekłość powoduje, że stają się one uciążliwe dla wielu uczciwych przedsiębiorców” – zauważa prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Michał Kanownik pozytywnie także ocenia zapis z „Konstytucji dla Biznesu” dotyczący „milczącego załatwienia sprawy”. Jego zdaniem to rozwiązanie, które pozwoli przyśpieszyć procesy administracyjne i szybkie załatwianie spraw istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firm.

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oczekuje, że zapisy „Konstytucji dla Biznesu” jak najszybciej wejdą w życie. „Jesteśmy gotowi współpracować z rządem przy wypracowywaniu rozwiązań ustawowych” – deklaruje prezes Michał Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *