List otwarty ws. unijnej reformy prawa autorskiego

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” podpisał się pod listem otwartym polskich organizacji cyfrowych do eurodeputowanych w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego.

Polskie organizacje pozarządowe aktywne w sferze ochrony praw cyfrowych chcą wyrazić swoje zaniepokojenie w związku z propozycjami dodatkowego prawa wyłcznego dla wydawców oraz obowiązku filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych. Sprzeciwiamy się tym propozycjom Komisji Europejskiej i z niepokojem obserwujemy tok prac komisji Parlamentu Europejskiego nad projektem dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym” – napisano w liście otwartym, pod którym podpisało się 15 podmiotów pozarządowych działających w sektorze cyfrowym.

Sygnatariusze listu jako główne zagrożenie dla „innowacyjności i rozwoju Europy” wskazują na art. 11 i art. 13 procedowanej w Parlamencie Europejskim Dyrektywy.  „Nie tylko nie spełnią pokładanych w nich nadziei na wyrównanie nierówności dochodowych na rynku kreatywnym, ale i zmniejszą dostęp obywateli do informacji. Apelujemy do Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego by sprzeciwili się umieszczeniu tych propozycji w Dyrektywie o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym” – podkreślono w piśmie.

To kolejna inicjatywa branży cyfrowej w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego. Pod koniec kwietnia br. z inicjatywy ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wspólne stanowisko do projektowanej Dyrektywy wydały organizacje zrzeszające firmy branży cyfrowej i nowoczesnych technologii działających w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Z kolei 11 lipca br. w Parlamencie Europejskim na debacie zorganizowanej przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego rozmawiano o wpływie reformy w prawie autorskim na polską i europejską gospodarkę cyfrową.

Pełna treść listu >>> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *