Ministerstwo Finansów opublikowało wskazówki dot. należytej staranności

Związek Cyfrowa Polska pozytywnie ocenia efekt prac Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, czego skutkiem jest przyjęcie dokumentu, który ma pomóc urzędnikom w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. – Cieszymy się, że resortowi finansów i KAS udało się wspólnie opracować ten dokument. Jest to odważny i odpowiedzialny krok w dobrym kierunku – ocenia prezes Związku Michał Kanownik. – Następnym krokiem powinny być takie wytyczne dla przedsiębiorców – dodaje.

Branża nowoczesnych technologii, którą reprezentuje ZIPSEE Cyfrowa Polska, liczy, że przyjęta w środę przez Ministerstwo Finansów „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” będzie dobrym narzędziem dla urzędników kontroli skarbowej, które pomoże ujednolicić postępowania podatkowe wobec przedsiębiorców. Tak, by uniknąć rozbieżności interpretacyjnych oraz różnego podejścia do podobnych sytuacji przez urzędników kontroli skarbowych w poszczególnych częściach kraju – z czym mamy do czynienia dzisiaj.

– Jako uczciwi przedsiębiorcy jesteśmy wdzięczni rządowi za dotychczasowe działania zmierzające do uszczelnienia systemu VAT-owego, bo one nie tylko pozytywnie wpłynęły już na budżet państwa, ale również na prowadzenie biznesów w Polsce, co wszyscy przedsiębiorcy odczuwają. Dlatego jesteśmy wdzięczni resortowi Finansów i KAS za wspólne działania – mówi Michał Kanownik. I podkreśla, że jego Związek jako pierwszy zwrócił się do ministerstwa z prośbą o opracowanie dokumentu z wytycznymi dla urzędników kontroli skarbowej. – Cieszę się, że mogliśmy reprezentować przedsiębiorców w grupie roboczej Ministerstwa Finansów i wspólnie pracować nad tym dokumentem – dodaje prezes Cyfrowej Polski.

Kanownik zapowiada, że jego Związek będzie też aktywnie weryfikować, czy przyjęte w środę wskazówki są respektowane przez urzędników skarbówki i czy poprawiają jakość ich kontroli. Związek zamierza na bieżąco przesyłać swoje opinie do Ministerstwa Finansów. Sam resort również zapowiedział, że co kwartał będzie weryfikować efektywność wdrożenia „Metodyki”.

Opublikowana w środę „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” to dokument, nad którym, przez kilka miesięcy wspólnie pracowali: Ministerstwo Finansów, KAS oraz strona społeczna reprezentowana przez przedsiębiorców. Wskazówki w niej zawarte kierowane są do urzędników kontroli skarbowej. Dokument określa najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przez organy podatkowe w postępowaniach podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *