Prezes ZIPSEE o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju może pomóc polskiej innowacyjności i wpłynąć na przyśpieszenie rozwoju sektora IT w Polsce. Dużo jednak zależy od tego, w jaki sposób i jak szybko ten program będzie realizowany w praktyce – ocenia prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik.

Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęła Rada Ministrów we wtorek, 14 lutego br. Dokument autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego określa plan działań na najbliższe lata, który ma zapewnić rozwój polskiej gospodarki, jej innowacyjność oraz wyrównać dochód przypadający na mieszkańca do średniej unijnej.

Strategia duży nacisk kładzie m.in. na rozwój teleinformatyki – zarówno w przemyśle, gospodarce i administracji. Zdaniem prezesa ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacji zrzeszającej największe  firmy branży elektronicznej w Polsce, to ważny krok dla całej branży IT. – O potrzebie cyfryzacji polskiej gospodarki mówi się od lat. Było sporo różnych zapowiedzi, niestety gorzej wyglądała później ich realizacja. Dlatego nadal mamy sporo do nadrobienia – mówi Michał Kanownik. I podkreśla, że jeśli Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie innowacyjności i IT rzeczywiście będzie realizowana, wzrośnie wreszcie rola e-administracji, co przełoży się na jakość życia każdego Polaka. – Skonstruowanie odpowiednich ram prawnych przyjaznych przedsiębiorcom pomoże w rozwoju dziedzin biznesu opartych na danych, we wzroście znaczenia rynku IoT (Internet of Things) poprzez inwestycje np. w smartcity, smartdomy, umożliwi wytworzenie prawdziwej wartości dodanej dla polskiej gospodarki – zauważa Kanownik.

Headphones on laptop keyboard

W ocenie prezesa ZIPSEE „Cyfrowa Polska” kluczowy dla poprawy innowacyjności gospodarki jest nie tylko rozwój technologii dla rynku wewnętrznego, ale również zagranicznego, czyli ekspansja naszych produktów i usług na zewnątrz. – Polskie firmy chcą być konkurencją dla zachodu. Chcemy być postrzegani jako rynek innowacyjny, rynek z potencjałem – tłumaczy Kanownik. I dodaje: – Dlatego bardzo ważne jest zawarte w strategii wsparcie i inwestowanie w start-upy. Bo rolą każdego państwa powinno być stworzenie takich ram prawnych, które będą zachętą do inwestowania w przemysł, nowoczesne technologie, naukę czy badania.

Jednak, jak podkreśla Kanownik, o tym, czy Polska wkroczy na ścieżkę innowacyjności i wyrównywania konkurencyjności zdecyduje sposób oraz tempo wprowadzanych rozwiązań z rządowej Strategii w życie. – Ważne jest, jakie będą konkretne projekty ustaw, które mają realizować cele zapisane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz jak szybko będą wdrażane. Liczymy, że nie będzie to jedynie program „na papierze” – zaznacza prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *