Raport: „Powrót klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – czy czeka nas rewolucja?”

W opublikowanym raporcie kancelaria Norton Rose Fulbright przedstawia omówienie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań funkcjonujących w innych krajach oraz na tle planowanych działań Unii Europejskiej mających na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Dodatkowo, opisane jest uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku o sygnaturze K 4/03, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał przepis wprowadzający klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania za niekonstytucyjny.

Świat stoi obecnie przed zadaniem stworzenia nowego ładu podatkowego. Zarówno poszczególne państwa, jak i organizacje międzynarodowe, takie jak OECD czy Unia Europejska, podejmują obecnie szereg inicjatyw i działań, które zmierzają do zreformowania obecnego systemu podatkowego w taki sposób, aby firmy płaciły podatki w państwie, w którym dochód rzeczywiście jest osiągany, a nie w państwie, w którym podatki są najniższe. Ponadto informacje, które docierają do opinii publicznej w związku z dziennikarskimi śledztwami takimi jak Panama papers czy Luxemburg Leaks, a które wskazują na powszechność zjawiska korzystania z rajów podatkowych, powodują, że wyborcy będą wywierać na rządzących coraz większą presję, aby skuteczniej walczyć z transferowaniem zysków z kraju, w którym zostały faktycznie osiągnięte do rajów podatkowych.

Również w Polsce rząd zapowiedział podjęcie działań zmierzających do ograniczenia luki w podatku VAT oraz zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od Osób prawnych. Poza zwiększeniem liczby przeprowadzanych kontroli oraz poprawą skuteczności typowania podatników do kontroli, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić wiele zmian przepisów prawa materialnego oraz przepisów proceduralnych w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Planowana jest także kompleksowa reforma aparatu skarbowego oraz wyposażenie urzędników w nowoczesne narzędzia informatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *