Senacka komisja środowiska za zmianami w ustawie o ZSEE

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy dotyczące systemu gospodarowania elektroodpadami nie sprawdziły się. Potrzebna jest ich nowelizacja – stwierdziła Komisja Środowiska Senatu RP.

W przyjętym przez Komisję w dn. 15 marca br. stanowisku, które zostało skierowane do Ministerstwa Środowiska, senatorzy zauważyli, że „ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 11 września 2015 r. nie wyeliminowała wzrastającej skali szarej strefy w gospodarowaniu elektroodpadami”. „Nie rozwiązała także problemów z odpowiedzialnością za wprowadzenie na rynek przetworzonego zsee i odbiorem zużytego sprzętu podczas dostawy nowego” – napisano w piśmie.

Dlatego zdaniem Senackiej Komisji Środowiska istnieje pilna potrzeba znowelizowania obowiązującej ustawy. Senatorzy uważają, że konieczne jest m.in. wykreślenie z ustawy pełnej odpowiedzialności producentów w przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku. Komisja jest również za tym, aby wprowadzić system monitorowania gospodarki zużytym sprzętem, co miałoby przede wszystkim polegać na sprawdzaniu uczestników rynku zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem ZSEE: ich możliwości technicznych, logistycznych i ich doświadczenia oraz wiarygodności finansowej.

W stanowisku senatorzy zwrócili również uwagę na potrzebę doprecyzowania zasad dotyczących ponownego wprowadzenia na rynek ZSEE. Ich zdaniem producenci sprzętu wprowadzanego w ramach ponownego użycia (re-use) powinni uzyskiwać wiedzę o dokonywanych procesach re-use, a dokonujący tego powinni być odpowiedzialni za spełnienie norm bezpieczeństwa oraz norm środowiskowych oferowanych produktów. Komisja wnioskuje również o umożliwienie zbierania sprzętu niepełnowartościowego przez organizacje odzysku oraz doprecyzowanie definicji pojęcia sprzętu niekompletnego.

Cała treść stanowiska Senackiej Komisji Środowiska >>> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *