Stanowisko do projektu ustawy o OZZ-ach

Okresowe zezwolenia dla działalności organizacji zbiorowego zarządzania, obowiązek funkcjonowania ich jako organizacji pożytku publicznego, precyzyjne określenie maksymalnych kwot na pokrycie kosztów działalności OZZ – to niektóre propozycje, jakie złożyliśmy do Ministerstwa Kultury w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o OZZ-ach.

Zdaniem naszego Związku w nowej ustawie, która będzie regulować działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce, powinien znaleźć się zapis mówiący o udzielaniu zezwolenia dla OZZ-ów na określony czas.

Chodzi o to, by minister kultury miał możliwość weryfikowania uprawnionych organizacji pod kątem tego, czy prawidłowo wypełniają swoje obowiązki – wyjaśnia prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik. I dodaje: – To niewątpliwie zmotywuje OZZ-y do zachowania należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków. Dodatkowo dobrze byłoby, gdyby OZZ-y funkcjonowały jako organizacje pożytku publicznego.

W ocenie Kanownika spowoduje to zwiększenie przejrzystości działań OZZ-ów oraz wprowadzi szereg regulacji, które przyczynią się do poprawy efektywności zarządzania pobieranymi środkami – np. poprzez ograniczenie wysokości wynagrodzeń pobieranych przez osoby zarządzające daną organizacją. – Sądzę, że należy precyzyjnie określić maksymalny poziom potrąceń, które wykorzystywane są na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania. Bowiem dziś te koszty – jak pokazują najróżniejsze raporty na temat działalności OZZ-ów w Polsce – są bezzasadnie zażywane – ocenia prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Związek proponuje też, by ustawowo skrócić maksymalny czas na wypłaty pobranych przez OZZ-y środków na rzecz uprawnionych twórców do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane. – W dobie nowoczesnych technologii przetrzymywanie wypłat jest tym bardziej nieuzasadnione. Istnieją narzędzia, dzięki którym można sprawnie podzielić i wypłacić należne artystom środki – uzasadnia Kanownik. I podkreśla, że taka regulacja uniemożliwi OZZ-om przetrzymywanie środków na swoich kontach. Dodatkowo postulujemy, by środki, które nie zostały wypłacone przez trzy lata od zakończenia roku obrotowego, były przekazywane na zewnętrzny fundusz Ministerstwa Kultury.

W ocenie ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi powinny zostać również objęte zakresem obowiązywania ustawy o dostępie o informacji publicznej.

 

Pobierz pełne stanowisko do projektu ustawy o OZZ-ach >>> kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *