Stanowisko ZIPSEE „Cyfrowa Polska” ws. jednolitego unijnego obszaru VAT

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dnia 24.05.2016 został zaplanowany porządek obrad który m.in. obejmuje  „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT w kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – COM(2016) 148”. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” przesłało do Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatora Marka Rockiego stanowisko branży RVT i IT dotyczące planów utworzenia jednolitego unijnego planu.

 admin-ajax-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *