Stanowisko ZIPSEE “Cyfrowa Polska” ws. nowelizacji ustawy PEM

Przedstawiamy stanowisko ZIPSEE “Cyfrowa Polska” w sprawie Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Reading documents, closeup

Zawiera ono uwagi dot. m.in.:

  • wprowadzenia zmian w Art. 3 (m.in.: Dodanie sformułowania „w każdym punkcie sprzedaży” w art. 80a),
  • wykreślenia całego Art. 4.

UZASADNIENIE: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gospodarowania zużytym sprzętem oraz ograniczania skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania (o czym stanowi art.1 ww. ustawy). Dlatego w opinii Związku nie można wpisywać do ustawy o ZSEE obowiązków dla przedsiębiorców, które nie mają żadnego związku z wytwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tym samym celami i zakresem tej ustawy. Projektowany zapis jest sprzeczny z regułami poprawnej legislacji. Dlatego wnioskujemy o całkowite wykreślenie art. 4.

Link do pełnej treści stanowiska ZIPSEE “Cyfrowa Polska ws. projektu Ustawy PEM – kliknij.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *