W Ministerstwie Finansów o dochowaniu należytej staranności

Propozycje branży elektronicznej w zakresie stworzenia listy czynności weryfikującej kontrahentów, którą opracowuje obecnie resort finansów, przedstawił przedstawicielom Ministerstwa w środę, 13 września prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Dalsze prace nad stworzeniem kodeksu dobrych praktyk będą się toczyć w powołanym przez Ministerstwo Finansów specjalnym zespole roboczym. W jego składzie znalazł się ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Okazją do prezentacji branżowych postulatów była konferencja w Ministerstwie Finansów dotycząca uregulowania należytej staranności w podatku VAT.  Resort po wielu apelach przedsiębiorców, w tym ZIPSEE Cyfrowa Polska, którzy wskazywali, że brakuje im narzędzi do tego, by móc skutecznie zweryfikować uczciwość kontrahentów i tym samym, by udowodnić skarbówce, że w trakcie transakcji dochowali należytej staranności, postanowił się zająć tym problemem.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister finansów Paweł Gruza, dyrektor departamentu podatków od towarów i usług w MF Wojciech Śliż, eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorców. Spośród 69 podmiotów, które zgłosiły swoje uwagi w trakcie konsultacji społecznych, resort wybrał pięć, w tym ZIPSEE, do publicznej prezentacji podczas konferencji konsultacyjnej.

Kodeks ważny dla branży elektronicznej

Prezes Michał Kanownik wskazywał, że utworzenie tzw. kodeksu dobrych praktyk jest szczególnie ważne dla branż wrażliwych na oszustwa podatkowe, w tym sektora elektronicznego, który przez lata ponosił największe konsekwencje z powodu działania przestępców podatkowych. Jak zauważył, przez brak prawnych regulacji potwierdzających dochowanie należytej staranności przez podatnika, w bardzo wielu przypadkach do odpowiedzialności finansowej za przestępstwo innego podmiotu pociągane są uczciwe firmy, które de facto zostały oszukane i okradzione na analogicznych zasadach jak budżet państwa. „Dlatego istnieje uzasadniona i pilna potrzeba regulacji w zakresie weryfikacji wiarygodności i rzetelności podatkowej kontrahentów. Prace podjęte przez resort finansów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszej branży” – powiedział prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Czynności realne i bez nadmiernej biurokracji

Kanownik podkreślał, że wymogi, które będą zawarte w kodeksie dobrych praktyki muszą być realne do wykonania dla przedsiębiorcy. Jego zdaniem nie mogą one także powodować nadmiernej biurokracji. Dlatego – jak proponował – taka pełna weryfikacja powinna odbywać się wobec nowych kontrahentów, a wobec stałych – nie częściej niż raz w roku. „Aby nowe rozwiązania były skuteczne taki kodeks musi mieć charakter wiążący zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych” – mówił w Ministerstwie Finansów Michał Kanownik.

Dalsze prace nad stworzeniem listy czynności w zakresie należytej staranności będą toczyć się w powołanym w Ministerstwie Finansów zespole roboczym. Wśród jego członków znalazł się przedstawiciel ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *