Wspólny list Cyfrowej Polski i CECED do wicepremiera Morawieckiego

Dwie organizacje branżowe – Związek Cyfrowa Polska skupiający przedsiębiorstwa z branży RTV i IT oraz CECED reprezentujący sektor AGD – zwróciły się we wspólnym liście do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które zmienią problematyczny dla biznesu przepis dot. obowiązku weryfikacji kontrahentów kontrahenta przedsiębiorcy. Apelują także o zmianę podejścia urzędników skarbowych do tych firm, które w przeszłości mogły nieświadomie wpaść w ciąg karuzel podatkowych, a teraz to one często ponoszą konsekwencje działania oszustów, przede wszystkim te skarbowe.

Sygnatariusze listu – prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik oraz dyrektor generalny CECED Wojciech Konecki – zwracają uwagę na przepis wprowadzony na początku roku nowelizacją ustawy o podatku VAT, który nakazuje firmom weryfikację praktycznie wszystkich podmiotów uczestniczących wcześniej w obrocie tym samym produktem, a więc nawet np. pięć transakcji wstecz. „Przeprowadzenie czynności sprawdzających cały proces obrotu jednym towarem, w wielu przypadkach jest dla przeciętnej firmy, niemożliwe. Przedsiębiorcy przecież nie posiadają takich uprawnień śledczych jak organy skarbowe czy ścigania, aby dogłębnie sprawdzać każdy podmiot uczestniczący w transakcji. To powinno być zadanie dla państwa, a nie biznesu” ­– podkreślono w piśmie. Organizacje zaapelowały o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, który doprowadzi do zmiany zapisu w ustawie o podatku od towarów i usług.

Działania uszczelniające pozytywne dla biznesu

Jednocześnie liderzy związków branżowych wyrazili poparcie dla działań Ministerstwa Finansów prowadzących do uszczelnienia systemu podatkowego. W liście chwalą resort m.in. za planowane w przyszłym roku wprowadzenie mechanizmu split payment, który – ich zdaniem – skutecznie wyeliminuje oszustów podatkowych z rynku oraz za podjęcie prac nad uregulowaniem kwestii należytej staranności poprzez stworzenie tzw. kodeksu dobrych praktyk i włączenie w jego bezpośrednie tworzenie samych przedsiębiorców. W ocenie organizacji, organy skarbowe w poprzednich latach bardzo często wykorzystywały fakt, że trudno było podatnikom udowodnić fiskusowi, że w konkretnej transakcji dochowali należytej staranności i działali w „dobrej wierze”. „Dla ówczesnego Ministerstwa Finansów to był najprostszy i najszybszy sposób na to, by odzyskać utracone pieniądze dla budżetu państwa, nie licząc się z negatywnym wpływem, jaki takie postępowanie miało na nasz sektor i całą polską gospodarkę” – napisano w liście.

Niesprawiedliwe wyciąganie konsekwencji skarbowych wobec oszukanych firm

Michał Kanownik i Wojciech Konecki piszą w piśmie do ministra rozwoju i finansów, że obecnie, gdy funkcjonuje zreformowana administracja skarbowa, a jej kierownictwo wprowadziło nowe wytyczne dla kontrolujących, sytuacja ta zmieniła się. Ale niestety tylko w nowych postępowaniach skarbowych. Bo problem mają nadal firmy wobec których toczą się kontrole za lata ubiegłe, wszczęte przed wejściem w życie przepisów o KAS. Jak podkreślają w piśmie szefowie organizacji branżowych chodzi o postępowania dotyczące okresu, kiedy przestępcy podatkowi działali na rynku bardzo aktywnie i nikt nie ostrzegał firm przed nimi. Przedsiębiorcy nie byli więc świadomi istnienia zagrożenia wpadnięcia w handel karuzelowy. „Ministerstwo Finansów wydając jesienią 2014 r. list ostrzegawczy podjęło w tej sprawie działania dużo spóźnione, bo wówczas już wielu przedsiębiorców nieświadomie mogło uczestniczyć w ciągu transakcji karuzelowych. Do dziś ponoszą zresztą tego konsekwencje. A przecież nie mieli oni wówczas żadnych wytycznych czy narzędzi prawnych, które pozwoliłyby im się przed tym uchronić lub zabezpieczyć. Wydaje się, że w tej sytuacji, wyciąganie konsekwencji wobec tych firm, które sumiennie płacą podatki, dają miliony miejsc pracy w Polsce i stanowią ważny element budowania polskiego PKB, takie postępowanie jest nieuczciwe” – zauważyli w piśmie prezes Cyfrowej Polski oraz dyrektor generalny CECED. Związki liczą na reakcję wicepremiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie.

Cały list ZIPSEE „Cyfrowa Polska” i CECED >>> kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *