ZIPSEE pozytywnie o wprowadzeniu split payment w 2018 r.

Stosowanie podzielonej płatności spowoduje zwiększenie wpływów z podatków do budżetu państwa oraz poprawi sytuację samych przedsiębiorców – ocenia prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek (22 grudnia) ustawę wprowadzającą od 1 lipca 2018 r. możliwość rozliczania transakcji w formie split payment. W opinii branży elektronicznej należy zrobić wszystko, aby w przyszłości taki mechanizm był stosowany przez przedsiębiorców obligatoryjnie.


Zdaniem ZIPSEE Cyfrowa Polska tylko obligatoryjność podzielonej płatności stanie się skuteczną bronią do wali z oszustami podatkowymi. Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada dobrowolność stosowania rozwiązania. – Split payment to narzędzie, które może pomóc zwalczyć problem oszustw podatkowych kompleksowo. Jeśli stałby się obligatoryjny dla branż wrażliwych, jak np. sektor elektroniczny czy innych branżach szczególnie narażonych na oszustwa, byłaby to
prawdziwa rewolucja – mówi Michał Kanownik. Prezes „Cyfrowej Polski” przyznaje, że już dziś branża nowoczesnych technologii z satysfakcją przyjęła informację o podpisaniu ustawy o split payment przez prezydenta. W jego przekonaniu, większość firm z tego sektora na dowód tego, że działa transparentnie, będzie dobrowolnie
korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Sam Związek będzie ich do tego namawiał. – Split payment będzie bowiem ważnym elementem weryfikującym kontrahentów. Stosujące go firmy nie będą narażały się na ryzyko zawarcia transakcji z oszustem podatkowym. Tym bardziej, że ustawa przewiduje szereg ułatwień i profitów dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się przejść na split payment – przekonuje Kanownik.

Split payment później niż zakładanoUstawa o split payment zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r., czyli o trzy miesiące później niż pierwotnie zakładał rządowy projekt. Vacatio legis wydłużył Senat. ZIPSEE Cyfrowa Polska tę poprawkę ocenił negatywnie, uznając, że opóźnienie wprowadzenia rozwiązania w życie jest
niepotrzebne i szkodliwe dla budżetu i biznesu. Mechanizm podzielonej płatności zakłada, że kwota płatności będzie automatycznie dzielona na kwotę netto, która trafi na podstawowe konto sprzedającego, oraz kwotę podatku, która bezpośrednio wpłynie na rachunek VAT. Z tego rachunku przedsiębiorca będzie mógł regulować jedynie dwa rodzaje zobowiązań: wobec innych płatników VAT oraz urzędu skarbowego. W tej sytuacji dostawca nie będzie miał możliwości wyprowadzenia pieniędzy z VAT poza system.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *