ZIPSEE w Programie Standardu Etycznego

ZIPSEE Cyfrowa Polska dołączył do Programu Standardu Etycznego, opracowanego przez Global Compact Network Poland. Podpis pod deklaracją złożył we wtorek (12 grudnia) w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Michał Kanownik.

 

Standardy zostały przygotowane w oparciu o wytyczne ONZ do spraw praw człowieka w biznesie. Program wspiera Rzecznik Praw Obywatelskich.

Organizacje i firmy, które podpisały się pod deklaracją zobowiązały się do przestrzegania i wspierania ochrony praw człowieka oraz eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka. Dodatkowo przedsiębiorstwa powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji. Zgodnie z deklaracją powinny również wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci i przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

„Członkowie naszego Związku dużą uwagę przywiązują do przestrzegania zasad etycznych w swoich przedsiębiorstwach. Ta deklaracja jest naszym zobowiązaniem, że nadal tak będzie i przypomnieniem, że prowadzenie biznesu musi odbywać się w ramach uczciwych reguł wobec wszystkich uczestników rynku” – mówi prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *