Nowe unijne cele w zakresie gospodarowania odpadami

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe zasady i cele dotyczące gospodarowania odpadami w państwach członkowskich. Przyjęty pakiet nakłada m.in. nowe obowiązki na producentów. Związek Cyfrowa Polska popiera działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwraca jednak uwagę na potrzebę wprowadzania odpowiednich zachęt dla przedsiębiorców i edukacji konsumentów.

 – Nowe przepisy, do których przyjęcia zobowiązane są państwa unijne, mają zapobiec powstawaniu odpadów oraz znacznie zintensyfikować ich recykling, zwłaszcza tych komunalnych i opakowaniowych. To znaczy, że ograniczane będzie składowanie śmieci, a jednocześnie wspierane mają być instrumenty ekonomiczne takie jak np. system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Tym samym urzeczywistnić ma się gospodarka o obiegu zamkniętym, do której dąży Unia Europejska – wyjaśnia Dominik Dobek, dyrektor ds. realizacji projektów w ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Co zawierają unijne wytyczne?

W nowych przepisać wyznaczono osobne cele dla recyklingu opakowań. Wszystkie kraje członkowskie mają czas do 2025 r., by w ten sposób gospodarować 65 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych.  Zaś do roku 2030 r. muszą osiągnąć cel 70 proc. W odniesieniu do rodzaju opakowań, cele te wyglądają trochę inaczej – w przypadku tych z plastiku jest to odpowiednio – 50 i 55 proc, z drewna – 25 i 30 proc., z aluminium – 50 i 60 proc., ze szkła – 70 i 75 proc., a opakowania papierowe i kartonowe – 75 i 80 proc.

Ponadto do 2025 r. kraje UE zobowiązane są zorganizować system osobnego odbioru odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych oraz wyrobów tekstylnych. Unijne państwa muszą także zapewnić, by odpady organiczne były odbierane i gromadzone oddzielnie lub przetwarzane w miejscach, w których powstają. Docelowo od 2030 r. odpady, które nadają się do ponownego użycia lub przetworzenia nie powinny trafiać na wysypiska śmieci.

Z regulacjami wiążą się nowe obowiązki dla producentów. Dotyczą one systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta – będą zobowiązani m.in. do udziału w gospodarce zużytymi opakowaniami. Unia Europejska dała czas do 2024 r. by ustanowić takie obowiązkowe systemy rozszerzonej odpowiedzialności.

Stanowisko ZIPSEE Cyfrowa Polska

– Jako Cyfrowa Polska popieramy działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.  Jednak trzeba pamiętać o tym, aby jej wprowadzanie nie odbywało się kosztem przedsiębiorców czy konsumentów. Dlatego naszym zdaniem kluczowe w procesie wdrażania circural economy w krajach UE będą zachęty ekonomiczne, zwłaszcza w okresie przejściowym, tak, aby zrekompensować ewentualne koszty, które producenci będą musieli ponosić na początkowym etapie. Trzeba przekonać i producentów i konsumentów, że gospodarka o obiegu zamkniętym im się opłaca oraz że to wielka szansa dla całej europejskiej gospodarki w zyskaniu przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami świata – zaznacza Dominik Dobek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *