Konsultacje ws. opodatkowania transakcji leasingu zwrotnego

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji leasingu zwrotnego. Związek Cyfrowa Polska zbiera uwagi do propozycji resortu od przedsiębiorstw z branży elektronicznej.

Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać klasyfikacji transakcji w zakresie leasingu zwrotnego w szczególności jako:

  • jednej kompleksowej usługi finansowej świadczonej przez finansującego,

czy też:

  • dwóch odrębnych transakcji, tj. dostawy towarów przez korzystającego oraz odpowiednio dostawy towarów albo świadczenia usług przez finansującego.

Zastosowanie się do opracowanych i przedstawionych zasad skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w odniesieniu do klasyfikacji przedmiotu transakcji dla celów VAT w przypadku transakcji leasingu zwrotnego. Resort chce, żeby dzięki wskazaniu konkretnych zasad uczciwi podatnicy wiedzieli, w jakich okolicznościach dokonywać klasyfikacji transakcji w zakresie leasingu zwrotnego jako jednej kompleksowej usługi finansowej czy też dwóch odrębnych transakcji.

Firmy  z sektora elektronicznego mogą przesyłać swoje uwagi, zastrzeżenia i propozycje zmian do dn. 25 czerwca na adres biuro@zipsee.pl. Zebrane opinie będą podstawą do opracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie i następnie skierowane przez Związek Cyfrowa Polska do Ministerstwa Finansów.

Przeczytaj całą treść zawiadomienia Ministerstwa Finansów >>> [kliknij tutaj]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *