Rozwój 5G epokową szansą dla regionu Trójmorza. Warunkiem ścisła współpraca – eksperci na spotkaniu w Rydze

Potrzeba ram prawnych dla uczciwej konkurencji na rynku łączności mobilnej, czerpania z wiedzy i doświadczeń innych krajów oraz włączenia lokalnych przedsiębiorstw w budowę łańcucha wartości przy tworzeniu 5G w państwach Trójmorza – to wnioski z debaty o przyszłości sieci piątej generacji w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej w na Łotwie z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska i polskiego dostawcy rozwiązań 5G, firmy IS-Wireless. […]