Rozwój 5G epokową szansą dla regionu Trójmorza. Warunkiem ścisła współpraca – eksperci na spotkaniu w Rydze

Potrzeba ram prawnych dla uczciwej konkurencji na rynku łączności mobilnej, czerpania z wiedzy i doświadczeń innych krajów oraz włączenia lokalnych przedsiębiorstw w budowę łańcucha wartości przy tworzeniu 5G w państwach Trójmorza – to wnioski z debaty o przyszłości sieci piątej generacji w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej w na Łotwie z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska i polskiego dostawcy rozwiązań 5G, firmy IS-Wireless.

W spotkaniu poświęconemu rozwojowi sieci w modelu otwartym  udział wzięli dostawcy rozwiązań sieciowych, operatorzy telefonii komórkowej oraz regulatorzy, a także przedstawiciele władz oraz agencji rządowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i było częścią dwudniowej konferencji 5G Techritory.

Nie przegapić okazji

Jak podkreślał prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, współorganizator oraz moderator dyskusji, zmiany zachodzące obecnie na rynku telekomunikacyjnym są ogromną szansą dla państw Europy Środkowo-Wschodniej i działających tu lokalnych firm telekomunikacyjnych. – Region musi bacznie przyglądać się nowym trendom i nie przegapić okazji, by stać się istotnym punktem na światowej mapie 5G – stwierdził Michał Kanownik. Prezes Cyfrowej Polski podkreślił, że dziś mamy możliwość tworzenia sieci mobilnych w zupełnie nowy sposób– w oparciu o model otwarty, w którym wiele podmiotów może wspólnie uczestniczyć w tworzeniu infrastruktury sieciowej. – To rozwiązanie, które zyskuje na znaczeniu i popularności na całym świecie. Przychody w segmencie Open RAN mają osiągnąć 15 mld USD w latach 2020-2025. Do końca tego okresu sieci telekomunikacyjne budowane w tym modelu mają stanowić już 10% ogółu sieci radiowych na świecie – zaznaczył Michał Kanownik.

O tym, jakie konkretne warunki powinny spełnić kraje Trójmorza, aby wspomóc rozwój sieci mobilnych piątej generacji w regionie rozmawiali uczestnicy dyskusji. – Aby trójmorski rynek telekomunikacyjny wzrastał w zgodzie z najnowszymi trendami potrzebujemy działań w sferze regulacji oraz przemian mentalnych wśród odbiorców technologii – wymieniał Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless, polskiej firmy dostarczającej rozwiązania sieciowe 4G i 5G w modelu Open RAN i współorganizator spotkania. – Region wciąż nie jest świadomy swoich możliwości. W państwach Trójmorza żyją i rozwijają się jedni z najlepszych specjalistów w dziedzinie programowania i wybitni inżynierzy. Tutejsze innowacyjne firmy oferują produkty nie ustępujące niczym produktom globalnych liderów. Mimo to niepewnie podchodzimy do wizji samodzielnego tworzenia tutejszych sieci. Nadal myślimy o sobie w kategoriach klientów i podwykonawców, a nie pełnoprawnych dostawców sieci mobilnych. Mentalność ta musi ulec zmianie – mówił Sławomir Pietrzyk.

Zdaniem przedstawiciela firmy technologicznej zadaniem regulatorów jest m.in. stanie na straży sprawiedliwej konkurencji. – Powinni oni zapewnić wyłącznie niezbędne dla uczciwej konkurencji minimum ram prawnych, które odpowiadałyby dzisiejszym realiom technologii. Sprawiedliwe zasady funkcjonowania rynku w zakresie standardów i wymogów technicznych na potrzeby budowy sieci mobilnych muszą dotyczyć także otwarcia interfejsów. Bez tego nie wykorzystamy w pełni potencjału Open RAN – wskazywał prezes IS-Wireless.

Na kwestie edukacji zwracał prezes polskiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko. Jego zdaniem, aby wykorzystać potencjał, który drzemie w sieciach prywatnych 5G konieczne jest zwiększenie świadomości nie tylko wśród biznesu, ale i wśród samorządowców, gdzie te rozwiązania mogą skutecznie podnieść efektywność działania samorządu.  – Aby potencjał sieci prywatnych został wykorzystany potrzebna jest jeszcze wiedza, jak zbudować i do czego wykorzystać takie sieci. Niestety, wśród samorządowców jest ona niska. Z jednej strony to zrozumiałe, bo włodarze miast ciągle muszą inwestować w bezpieczeństwo, lepszy transport publiczny czy też efektywną gospodarkę odpadami. Z drugiej strony często nie dostrzegają korelacji, że efektywność wskazanych zadań podstawowych wyraźnie mogą podnieść poprzez rozbudowane sieci prywatne, w tym bezprzewodowe – podkreślił Jacek Oko w nagranej wypowiedzi wyemitowanej podczas spotkania w Rydze.

 

Współpraca kluczem do sukcesu

Ideę regionalnej współpracy przy budowie sieci 5G w ramach Trójmorza wsparł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza Paweł Jabłoński. – Państwa Trójmorza zaproponowały dotychczas 13 projektów mających na celu umocnienie międzynarodowej współpracy w domenie cyfrowej. Projekty takie są konieczne, lecz ich liczba jest niewystarczająca i nie odzwierciedla potencjału regionu. Open RAN to szansa, aby Trójmorze uczestniczyło w tworzeniu łańcucha wartości na rynku telekomunikacyjnym – stwierdził przedstawiciel MSZ w nagranym przemówieniu skierowanym do uczestników dyskusji.

Znaczenie kooperacji w regionie oraz z partnerami spoza Trójmorza podkreślali także organizatorzy spotkania. – Polski rynek w pojedynkę nie jest w stanie podbić świata 5G. Nie zrobi tego też samodzielnie Litwa, czy Wielka Brytania, która wdraża dedykowaną strategię dywersyfikacji rynku rozwiązań mobilnych. Jedynie wspólnie, dzieląc się najlepszymi praktykami i zacieśniając współpracę biznesową, akademicką i polityczną mamy szansę osiągnąć nasze cele – podsumował Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *