Webinar CEE Digital Coalition: kraje regionu muszą stanowić przeciwwagę w debacie UE na temat kwestii cyfrowych

Europa Środkowo-Wschodnia musi brać udział w kształtowaniu cyfrowej agendy Unii Europejskiej. Potrzebujemy silnego, zjednoczonego głosu regionu w odniesieniu do europejskich inicjatyw regulacyjnych. Stworzenie regionalnego zestawu narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie dla firm rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej oraz większe wysiłki na rzecz szkolenia ekspertów i edukacji ogółu społeczeństwa są kluczem do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w regionie – argumentowali eksperci podczas warsztatów online „Odpowiedzi Europy Środkowo-Wschodniej na zagrożenia cyfrowe”, poświęconych omówieniu aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Warsztaty zorganizowała CEE Digital Coalition – koalicja regionalnych organizacji cyfrowych z regionu Trójmorza. Eksperci reprezentujący stowarzyszenia branży cyfrowej i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem przyjrzeli się unijnym i krajowym inicjatywom regulacyjnym, systemom certyfikacji oraz kwestiom dezinformacji. Podjęty został także temat roli Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie.

Niedobór ekspertów ważnym problemem regionu

Uczestnicy dyskusji przyznali, że liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym i skoordynowanych cyberataków w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie w alarmującym tempie, szczególnie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co czyni cyberbezpieczeństwo jednym z najważniejszych priorytetów na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim. Eksperci podkreślili, że w tak newralgicznym czasie region wciąż boryka się z niedoborem ekspertów od cyberbezpieczeństwa, niezbędnych do reagowania na te rosnące zagrożenia. – Podczas gdy nasz region jest domem dla wyjątkowych talentów i wielu firm wiodących w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wciąż borykamy się z niedoborem wykwalifikowanych ekspertów i stosunkowo niskim poziomem kompetencji społeczeństw – mówił Madalin Staniu, założyciel i partner zarządzający w Black Bullet. –  Podejmowane są inicjatywy legislacyjne, a w całej Europie Środkowo-Wschodniej pojawiają się organizacje weryfikujące fakty, które walczą z dezinformacją i rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości. Ale wciąż można zrobić znacznie więcej, aby podnieść świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z dezinformacją i ułatwić międzynarodową współpracę w tym zakresie w naszym regionie – podkreślał Virgilijus Dirma, zastępca dyrektora INFOBALT.

Zdaniem ekspertów utworzenie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie będzie pomocne w sprostaniu obecnym wyzwaniom. – Europejskie Centrum pomoże nam uczyć obywateli, szkolić specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, pobudzać współpracę międzynarodową w tej dziedzinie oraz ułatwiać wymianę doświadczeń i know-how. To wielka szansa dla regionu – przekonywali eksperci.

Potrzebny wspólny głos regionu

Podczas warsztatów rozważano także kwestie związane z rozwojem programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy wyrazili obawy dotyczące możliwego wpływu na europejską i regionalną konkurencyjność gospodarczą. – Kraje Trójmorza muszą kształtować agendę cyfrową UE, a nie tylko ją wdrażać. Rządy naszego regionu, jego przemysł i konsumenci muszą być bardziej aktywni. Dla przykładu, region Europy Środkowo-Wschodniej może i powinien stanowić przeciwwagę dla francuskiego podejścia do systemu certyfikacji rozwiązań chmurowych – zauważyła Milena Jabůrková, wiceprezes Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej. – W przypadku europejskiego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze widzimy, że wymagania dotyczące własności i lokalizacji mogą ograniczać nasz dostęp do rozwiązań i technologii. Pogorszenie relacji biznesowych między UE a USA może mieć ogromne konsekwencje dla cyberbezpieczeństwa i wzrostu naszych gospodarek – dodała.

Inwestycje w usługi w chmurze i centra danych mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Natomiast proponowane zapisy EUCS stanowią ogromne zagrożenie dla całego środowiska inwestycyjnego – przekonywał Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, lider CEE Digital Coalition i gospodarz warsztatów.

Zdaniem prelegentów, w osiągnięciu celów w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej pomocny może być regionalny zestaw narzędzi, który ujednolici prace w dziedzinie cybersecurity i umożliwi dzielenie się kolejnymi praktykami. – Jako kraje tworzące Inicjatywę Trójmorza powinniśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, jeśli chodzi chociażby o incydenty bezpieczeństwa czy podejście do dostawców wysokiego ryzyka. Być może regionalny zestaw narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa, inspirowany unijnym zestawem narzędzi 5G, jest czymś, co powinniśmy rozważyć – podsumował Michał Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *