Szczecin testuje kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Uczniowie szczecińskiego Technikum Technologii Cyfrowych sprawdzali w środę swoje umiejętności cyfrowe w ogólnopolskim sprawdzianie IT Fitness Test. Mogli dzięku temu poznać swoją rzeczywistą znajomość takich zagadnień jak media społecznościowe, cyberbezpieczeństwo czy rozwiązywanie złożonych problemów informatycznych. To dopiero początek, bo w kolejce do testowania czekają już inne szczecińskie szkoły. […]

Cyfrowy szczyt Trójmorza w Warszawie. Branża wyznaczy nowe cele i role dla gospodarki cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotkają się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Cel? Wspólne prace nad strategią większego zaangażowania regionu w kształtowanie cyfrowej polityki UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Po raz pierwszy oficjalnie do rozmów o gospodarce cyfrowej państw Trójmorza włączy się Ukraina. […]

Konferencja – New generation for the digital era 20 września 2023

Edukacja technologiczna młodego pokolenia mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej to kluczowy element transformacji cyfrowej regionu. Młodzież, wyposazona w nowe technologie staje przed zadaniem odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze ery cyfrowej. To rodzice, edukatorzy, biznes i świat polityki muszą jednak zapewnić nowemu pokoleniu nezbędne kompetencje i prowadzić odpowiedzialną edukację technologiczną. Spotkajmy sie na styku pokoleń, by poznać oczekiwania młodych i szukac dróg do wykorzystania potencjału technologii. […]

Raport: 73 mld USD wynosi wartość dodana sektora teleinformatycznego w państwach Trójmorza

Sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach inicjatywy Trójmorza (TSI) szybko się rozwija. 154 mld USD wyniosła łączna wartość eksportu towarów i usług ICT państw TSI. Branża teleinformatyczna odpowiadała za 73 mld USD wartości dodanej wytworzonej w krajach TSI i 4,7 proc. PKB tego regionu. Wynikom ekonomicznym towarzyszy także poprawa stopnia cyfryzacji w państwach Trójmorza. Według wskaźnika DESI kraje TSI nadrobiły dystans względem Finlandii, lidera rankingu, w 3 spośród 4 kategorii.

[…]

Uczniowie łódzkiego technikum otrzymali nowoczesne urządzenia cyfrowe

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego łódzkie Technikum Automatyki i Robotyki otrzymało 35 czytników Kindle i 15 tabletów Fire. To efekt akcji „Cyfrowy Uczeń”, realizowanej na terenie całego kraju przez Amazon i Związek Cyfrowa Polska, której celem jest ograniczanie nierówności cyfrowych. Dzięki urządzeniom uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje przyszłości, co jak podkreślają organizatorzy, jest szczególnie istotne w takich placówkach jak technikum z Łodzi – to w nich kształcone są bowiem kadry specjalistów od nowych technologii. […]