Konferencja – New generation for the digital era 20 września 2023

Edukacja technologiczna młodego pokolenia mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej to kluczowy element transformacji cyfrowej regionu. Młodzież, wyposazona w nowe technologie staje przed zadaniem odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze ery cyfrowej. To rodzice, edukatorzy, biznes i świat polityki muszą jednak zapewnić nowemu pokoleniu nezbędne kompetencje i prowadzić odpowiedzialną edukację technologiczną. Spotkajmy sie na styku pokoleń, by poznać oczekiwania młodych i szukac dróg do wykorzystania potencjału technologii.

W czasie konferencji “New generation for digital era” młode pokolenie spotka się ze światem biznesu i administracji publicznej. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom edukacji technologicznej młodzieży i promocji innowacyjności wśród uczniów. Stanowić bedzie platformę do miedzypokoleniowej dyskusji na temat roli biznesu (działalności ESG), sektora edukacji oraz polityki w przygotowaniu młodych ludzi do wykorzystania w pełni potencjału nowych technologii w walce o lepsze jutro.

Ambitna, zainteresowana technologią młodzież, edukatotrzy i przedstawiciele branży cyfrowej spotkają się 20 września w Warszawie, by rozmawiać o promocji innowacyjności wśród młodych ludzi oraz dyskutować na temat obowiązków środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego biznesu. Wspólnie zastanowią się jak angażować i wspierać młode pokolenie oraz wyposażyć je w niezbędne kompetecje cyfrowe, aby mogło stawić czoła wyzwaniom jutra.

“New generation for the digital era” to prezentacje projektów młodych innowatorów z Europy Środkowo-Wschodniej, debaty, prelekcje i długie rozmowy na styku pokoleń. W czasie wydarzenia zainaugurowana zostanie także nowa edycja programu Solve For Tomorrow.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *