22 organizacje wspólnie przestrzegają przed ryzykiem związanym z Aktem o Rynkach Cyfrowych

Obawiamy się, że zarówno Parlament jak i Rada nie zdołały odnieść się do licznych, szkodliwych, niezamierzonych konsekwencji, które Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA) może nieść dla europejskich MŚP, przedsiębiorców i użytkowników – czytamy w liście podpisanym przez Michała Kanownika, Prezesa Związku Cyfrowa Polska oraz 21 innych sygnatariuszy z europejskich i krajowych organizacji z 13 państw członkowskich UE, skierowanym do władz UE.

W piśmie skierowanym m.in. do Rady Europejskiej oraz członków Parlamentu Europejskiego w związku z nadchodzącymi negocjacjami dotyczącymi Aktu o Rynkach Cyfrowych (DMA) wskazano na szereg konsekwencji unijnej regulacji. W apelu mowa m.in o ryzyku pogorszenia jakości i wygody usług cyfrowych z punktu widzenia użytkowników, utrudnieniu zarządzania danymi, a w efekcie ograniczeniu usług świadczonych europejskim MŚP, które w swojej działalności korzystają z dużych platform online. Autorzy listu otwartego piszą również o wymuszeniu zmiany modeli biznesowych europejskich przedsiębiorstw i ograniczeniu możliwości stosowanych przez nie dotychczas narzędzi. Zdaniem podpisanych pod stanowiskiem organizacji, twórcy regulacji nie dostrzegają, że zapisy DMA mające dotykać wyłącznie największych firm technologicznych w istocie w sposób nieunikniony nieść będą niekorzystne zmiany dla konsumentów i użytkowników biznesowych, którzy ponoszą znaczne koszty wprowadzenia Aktu.

– Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz UE w sprawie projektowanych w ramach DMA przepisów. Nasze obawy związane z Aktem podzielają organizacje z całej Europy, do których dołączyliśmy podpisując list skierowany do Rady i europarlamentarzystów, w którym po raz kolejny ostrzegamy przed ogromnym ryzykiem, jakie niosą nieodpowiedzialne i oderwane od realiów rynkowych regulacje. Niestety mimo słusznych chęci wzmocnienia pozycji europejskich MŚP i użytkowników na jednolitym rynku cyfrowym, DMA w wielu swoich założeniach obiera zgoła przeciwny kurs – komentuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Podpisy pod listem złożyły 22 organizacje branżowe, związki pracodawców i stowarzyszenia start-upów o zasięgu krajowym, regionalnym i ogólnoeuropejskim z 13 państw UE, m.in. Polski, Włoch, Danii, Litwy, Słowacji, Estonii, Hiszpanii i Holandii.

Pełna treść listu w języku angielskim dostępna jest tutaj. [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *