BGK, PIE oraz Cyfrowa Polska będą współpracować na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Związek Cyfrowa Polska podpisały list intencyjny o współpracy. Ma ona dotyczyć rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. budowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, wspierania MŚP i start-upów czy podnoszenia świadomości i kompetencji cyfrowych.

Do podpisania listu intencyjnego o współpracy doszło w środę w siedzibie BGK. Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu Banku przypomniał, że misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Podkreślił przy tym, że w tym kontekście Bank również angażuje się w działania na rzecz rozwoju całego regionu Trójmorza, czego najlepszym dowodem jest stworzony z inicjatywy BGK Fundusz Trójmorza. – Doskonale rozumiemy jak wielkie znaczenie dla rozwoju Polski i regionu mają kwestie infrastruktury cyfrowej. Jest to szczególnie widoczne teraz, w dobie pandemii. Dlatego wraz z PIE i przy współpracy ze Związkiem Cyfrowa Polska, wspieramy działania dla rozwoju cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza – zaznaczył Paweł Nierada.

Z kolei prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który reprezentuje też koalicję branży cyfrowej i nowoczesnych technologii państw Trójmorza – CEE Digital Coalition ­– podkreśla, że Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje wspólnych projektów i inicjatyw związanych z szeroko pojętą cyfryzacją m.in. dlatego, by przestać dzielić Europę na dwie prędkości. – Wspólnie z BGK, które jest współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza oraz PIE, który pełni rolę think tanku mamy wszelkie kompetencje, by inicjować z krajami Trójmorza przedsięwzięcia, które będą kształtowały i prezentowały głos przedsiębiorców sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, obywateli i wybranych instytucji publicznych naszego regionu – mówi Michał Kanownik.

Kraje Trójmorza to najbardziej dynamicznie rozwijający się region Unii Europejskiej, dla którego największym wspólnym wyzwaniem jest aktualnie cyfryzacja gospodarki. Gruntowna analiza ekonomiczna tego obszaru może pomóc zwiększyć konkurencyjność, ale też współpracę między krajami i firmami regionu. Mam nadzieję, że analizy przygotowywane przez ekspertów PIE przyczynią się do rozwoju gospodarek Trójmorza oraz pomogą podnieść poziom ich cyfryzacji – powiedział z kolei Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Główne tematy współpracy

Wśród tematów, które w ramach współpracy będą podejmowane znalazły się między innymi kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, swobodnego przepływu danych oraz powszechnego dostępu do internetu i usług cyfrowych w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym budowy i wdrażania sieci 5G. Sygnatariusze listu zapowiadają również tworzenie programów edukacyjnych w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspieranie firm z sektora MŚP w rozwoju cyfrowym i wykorzystywaniu nowych technologii.

W tym celu BGK, PIE i Związek Cyfrowa Polska planują organizować wspólne konferencje i debaty, a także prowadzić badania, publikować opinie i raporty, które będą kształtowały i prezentowały głos przedsiębiorców sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, obywateli oraz wybranych instytucji publicznych z krajów Inicjatywy Trójmorza.

Jak podkreślono we wspólnym liście intencyjnym, współpraca ta jest szczególnie istotna z uwagi na „doniosłość znaczenia jaką dla gospodarek oraz przedsiębiorców z krajów Inicjatywy Trójmorza ma budowa i wdrożenie sieci 5G, które już następuje w tych krajach i umożliwia tworzenie innowacyjnych produktów oraz usług” oraz „konieczność stałego podnoszenia świadomości o cyberzagrożeniach wśród konsumentów i przedsiębiorców z krajów Inicjatywy Trójmorza, której efektem może okazać się wzrost zapotrzebowania na usługi zapewniające bezpieczeństwo cyfrowe”. W liście intencyjnym podkreślono również konieczność dostosowania się osób zatrudnionych w krajach Inicjatywy Trójmorza do nowej, cyfrowej rzeczywistości, w czym może pomóc szeroki dostęp do nowych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *