Branża cyfrowa: 2024 r. w Polsce pod znakiem rozwoju sztucznej inteligencji, inwestycji w cyberbezpieczeństwo i 5G

Rozwój sztucznej inteligencji i jej właściwa implementacja w różnych gałęziach gospodarki, inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe, a także wdrożenia sieci mobilnej 5G i prace nad jej kolejną generacją – te kwestie, zdaniem ekspertów Związku Cyfrowa Polska, zdominują gospodarkę cyfrową w Polsce w 2024 roku. Dużym wyzwaniem dla rynku będą nowe unijne i krajowe regulacje wpływające na funkcjonowania biznesu cyfrowego.


Eksperci Cyfrowej Polski w swoich prognozach dla rynku cyfrowego na nowy rok podkreślają rosnące z roku na rok znaczenie cyfryzacji w rozwoju i unowocześnianiu krajowej gospodarki. Powołują się przy tym na dane. Szacuje się, że już dziś wartość polskiej gospodarki cyfrowej sięga 44 mld euro, a według analiz doradców McKinesy & Company do 2030 roku może być być ona warta blisko 123 mld euro, co będzie stanowiło 9 proc. polskiego PKB. – Ten trend wzrostowy będzie zauważalny także w 2024 roku. Przewidujemy, że wydatki biznesu i państwa skierowane na zakup nowych technologii w nowym roku znacznie wzrasną, co pozytywnie wpłynie także na rozwój samego sektora cyfrowego – mówi Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski.

Rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji

W opinii ekspertów organizacji największych inwestycji w 2024 r. możemy spodziewać się w sektor związany z cyberbezpieczeństwem. – Bezpieczeństwo cyfrowe to kwestia dziś newralgiczna. Jak pokazuje wojna w Ukrainie, ataki cyberprzestępców mogą być wymierzone zarówno w użytkowników indywidualnych, jak i w firmy oraz ośrodki administracyjne. Aby więc nie zaprzepaścić szans, jakie daje nam rozwój technologii, powinniśmy umieć się zabezpieczyć przed hakerami. Dostrzegamy, że świadomość tego, zwłaszcza w biznesie, rośnie – zaznacza Michał Kanownik. Jak przypomina, dziś w Polsce funkcjonuje szereg krajowych firm, które oferują usługi i rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa i to one będą zyskiwały, a przy tym poprzez swój wzrost, budowały polskie PKB. W tym obszarze czekają nas także wyzwania. W obszarze regulacji w 2024 roku branża spodziewa się zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a także implementacji Dyrektyw NIS2, co pozwoli m.in. zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. – W nowym roku ogromnym wyzwaniem pozostanie także edukacja społeczeństwa związanego z bezpieczeństwem cyfrowym. Firmy z branży cyfrowej wesprą w tym aspekcie rząd i ramię w ramię zaangażują się w budowę świadomości w tym zakresie i promocje higieny cyfrowej – podkreśla Michał Kanownik.

Eksperci Cyfrowej Polski prognozują również, że w 2024 roku czekają nas rozstrzygnięcia co do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji. Jej dynamiczny rozwój będzie determinował rozwój gospodarki cyfrowej. – Jednym najważniejszych tematów w nowym roku będzie przygotowanie administracji państwowej i biznesu do wdrożenia unijnych przepisów w tym obszarze – AI Act, nad którym prace obecnie kończą się w Brukseli. Potrzebujemy także wewnętrznych regulacji, a przede wszystkim rewizji polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji – przekonuje Michał Kanownik.

Inwestycje w 5G i rozwój e-usług

W ocenie Cyfrowej Polski w 2024 roku w końcu będziemy mogli mówić o budowie i rozwoju sieci nowej generacji w Polsce. Jak wyjaśnia Michał Kanownik, duży wpływ na to będzie miała niedawno rozstrzygnięta aukcja pasm 5G oraz decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej o uwolnieniu pasm na sieci prywatne. Środki na rozwój sieci tego typu przewidziano także w Krajowym Planie Odbudowy, z którego fundusze – zgodnie z zapowiedziami rządu – mają trafić do Polski w najbliższym czasie. – Niewielkie prywatne sieci mobilne stanowią dziś przyszłość przemysłu i nauki w Polsce. Pozwolą one także rozwiązać problem tzw. „białych plam”, z którym wciąż się mierzymy na niektórych obszarach kraju. Ale to nie wszystko, bo jednocześnie wyraźnie przyspiesza tempo prac nad rozwojem sieci kolejnej generacji: 6G. Kolejne projekty z tym związane ruszą w ciągu najbliższych miesięcy – podkreśla Michał Kanownik.

Ponadto eksperci przewidują, że w 2024 roku wyraźnie rozwinie się dziedzina elektronicznych usług administracyjnych. Czeka nas start KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) oraz pod koniec roku systemu e-Doręczeń, który ułatwi kontakt obywateli z administracją. Branża liczy przy tym, że wraz z rozwojem e-administracji zwiększą się również inwestycje w rozwiązania chmurowe. Cyfrowa Polska przekonuje rząd do wdrożenia polityki Cloud First, która będzie zachęcała lub wręcz nakazywała agencjom rządowym i instytucjom samorządowym do korzystania z usług w chmurze jako głównego rozwiązania umożliwiającego modernizację IT.

W swoich prognozach Cyfrowa Polska zwraca również uwagę na kwestię regulacji praw autorskich w cyfrowym świecie. Eksperci spodziewają się, że w najbliższych miesiącach dojdzie do implementacji unijnej Dyrektywy w sprawie praw autorskich. Od ostatecznego kształtu polskich przepisów w tej kwestii będzie zależało, jak w Polsce będzie rozwijał się cyfrowy przemysł kreatywny i jak to wpłynie na rozwój polskiej branży nowych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *