Branża cyfrowa ma koncepcję rozwoju technologii metawersum w Polsce. To kwestia warta miliardy euro

W technologii metaverse leży olbrzymi potencjał rozwoju gospodarczego Polski na następne dekady – udowadniają eksperci Związku Cyfrowa Polska. Wartość polskiego rynku metawersum może sięgać od 5 do 10 mld euro w 2035 roku, a jego potencjalny wzrost – nawet 40 procent w skali roku – wskazują w opublikowanym raporcie. Specjaliści apelują o wykorzystanie stojących przed nami szans i proponują wdrożenie konkretnych rozwiązań, takich jak pionierska inicjatywa Metawersum Polskiej Kultury czy projekt Metawersum dla Biznesu.

Raport „Metawersum: Nowa era cyfrowego rozwoju Polski”, wraz z rekomendacjami to pierwszy efekt kilkumiesięcznej pracy członków Komitetu ds. Metawersum. Zespół od zeszłego roku działa przy Związku Cyfrowa Polska we współpracy z firmą Meta i pod przewodnictwem Andrzeja Horocha.

Wydane właśnie przez branżowych ekspertów opracowanie ma stanowić podstawę pod budowę narodowej strategii rozwoju metawersum. Jego autorzy zalecają oprzeć działania w tym obszarze na konkretnych sześciu filarach: społeczeństwa, innowacyjnego biznesu, nauki, edukacji, sektora publicznego i współpracy międzynarodowej.

Metawersum dla nauki, kultury i biznesu – proponują eksperci

Narodowa strategia metawersum powinna zmierzać do utworzenia i wspierania dynamicznego ekosystemu biznesowo-technologicznego, który połączy polskie firmy, startupy, uniwersytety, instytucje badawcze oraz dostawców technologii – rekomendują specjaliści Cyfrowej Polski. W tym celu proponują stworzenie rządowego programu Metawersum dla Biznesu. Zakładałby on szeroko zakrojoną edukację w tym obszarze, wsparcie operacyjne dla firm i tworzenie sieci pomiędzy interesariuszami. Elementem programu miałoby być także finansowanie wdrożeń testowych i badań, a także post-akcelerację, czyli autorskie działania na rzecz skalowania wypracowanych rozwiązań.

Eksperci proponują, aby z koncepcją technologii immersyjnych oswajało się także społeczeństwo. Zaproponowany przez nich projekt pod nazwą Metawersum Polskiej Kultury to „wirtualna przestrzeń zapełniona interaktywnymi wystawami istrefami edukacyjnymi. Pod jednym cyfrowym adresem znalazłoby się całe kulturowe dziedzictwo naszego kraju. Odwiedzający Metawersum Polskiej Kultury mogliby podziwiać cyfrowe repliki zabytków, dzieł sztuki oraz postaci historycznych o szczególnym znaczeniu dla naszego dziedzictwa.

Niezwykle istotnym filarem, na którym opierają się w swoich analizach eksperci Komitetu ds. Metawersum, jest edukacja. W raporcie czytamy, że przewiduje się konkretne propozycje zmiany programowej w szkołach: do planu lekcji mógłby dołączyć przedmiot o nazwie „nowe technologie i świadomość cyfrowa”. Wiedzę z tego zakresu sprawdzałyby natomiast olimpiady technologiczne, organizowane na każdym szczeblu edukacji. Specjaliści apelują także o dofinansowanie nauki wyższej w zakresie metawersum. „Przeznaczenie środków ministerialnych na granty akademickie z dziedziny metawersum i rozwoju technologii immersyjnej, gdzie prace doktorskie nawiązywałaby do wybranych celów wypracowanej strategii, umożliwi przyspieszenie rozwoju gospodarczego i cyfryzacji w kraju” – czytamy w opracowaniu.

– Chcemy, aby wszystkie te działania wpisane w strategię, wzmocnieniły postrzeganie Polski za granicą jako kraju innowacyjnego, otwartego na nowe technologie, a także zbudowały zaufania społeczne i gotowość do wykorzystywania rozwiązań metawersum – zaznacza Andrzej Horoch, przewodniczący Komitetu ds. Metawersum przy Związku Cyfrowa Polska. – Uważamy, że konieczna jest dyskusja na temat przedstawionych w naszym dokumencie rekomendacji i inicjatyw. Niezbędne jest też zawiązanie grupy roboczej  w Ministerstwie Cyfryzacji pracującej nad narodową strategią metawersum – dodaje.

Czy Polska wykorzysta swój potencjał?

Rozwój metawersum otwiera nowe horyzonty dla Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie w 20 państwach leżących między trzema morzami mieszka ponad 170 milionów ludzi, oferując możliwości wzrostu gospodarczego w wielu sektorach – oceniają specjaliści.

Co więcej, Polska jest jednym z dziesięciu państw regionu, które ze względu na cyfrowy potencjał mogą być postrzegane jako tzw. Digital Challengers. Nasz kraj ma szansę skorzystać na cyfrowej transformacji, stymulując wzrost, innowacje i zrównoważony rozwój w nadchodzących latach – wynika z raportu.

Polska już wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne w różnych dziedzinach m.in. w edukacji, medycynie, czy bankowości, a według danych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI z 2022 roku, tempo polskiego rozwoju cyfrowego jest powyżej średniej Unii Europejskiej. Innowacyjne praktyki oraz plany na udoskonalenie infrastruktury cyfrowej, wskazują na to, że Polska ma dużą szansę dorównać innym państwom członkowskim na poziomie technologicznym. Wówczas, potencjał ekonomiczny metawersum do 2035 roku może sięgać nawet od 5 do 10 miliardów euro – komentuje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Meta.

Szerokie pole zastosowań metawersum

Eksperci przyznają, że w dyskusji o przełomowych technologiach metawersum pojawia się jeszcze dość rzadko, przynajmniej w porównaniu do sztucznej inteligencji. Jednak metawersum, czyli swego rodzaju równoległa rzeczywistość technologiczna, to zagadnienie dużo szersze, do którego budowy wykorzystuje się technologie takie jak AI, Internet rzeczy, 5G, a także technologie immersyjne, czyli rzeczywistość wirtualną (VR), i rozszerzoną (AR oraz XR).  Dlatego w ich ocenie niezbędne jest w tym zakresie dążenie do harmonizacji przepisów z rynkiem cyfrowym UE, co pozwoli bezproblemowe nawiązywanie współpracy zagranicznej oraz przeciwdziałanie fragmentaryzacji tego rynku.

Już dziś metawersum wykorzystuje się m.in. do szkolenia nowych pracowników w niektórych branżach. Szkolenia specjalistyczne tworzone z pomocą technologii immersyjnych mogą dotyczyć np. obsługi ciężarówki, wózka widłowego, urządzenia na linii produkcyjnej, dźwigu lub samolotu. W metawersum mogą też szkolić się lekarze i pracownicy służby zdrowia, którzy, bez potrzeby narażania pacjentów na stres, są w stanie przećwiczyć wiele skomplikowanych sytuacji medycznych – wylicza Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Następnym etapem będzie wsparcie procesów tworzenia produktów i usług, a w dalszej kolejności także marketing. Aby jednak w pełni skorzystać z szans, jakie daje nam technologia, musimy stawiać na odpowiednie regulacje i na edukację. Niezbędne jest zapewnienie możliwości korzystania z technologii immersyjnych przedsiębiorcom, pracownikom, nauczycielom i uczniom – podkreśla Michał Kanownik.

Raport Cyfrowej Polski został wysłany do przedstawicieli rządu z postulatem uwzględnienia rozwoju tej przełomowej technologii w planach cyfryzacji kraju na najbliższe lata.

Pełny raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *