Branża cyfrowa o wyzwaniach w czasach pandemii dla rządu

Polska branża cyfrowa reprezentowana nakreśliła najważniejsze wyzwania dla zrekonstruowanego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Realizacja tych priorytetów – zdaniem przedsiębiorców – zagwarantuje Polsce stabilny rozwój i wzrost gospodarczy, co jest ważne zwłaszcza w czasach trwającej pandemii koronawirusa.

Wyzwania dla rządu zostały określone w ramach branżowych konsultacji. Ma to związek z decyzją o likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji i oddania jego kompetencji do Kancelarii Premiera. Związek Cyfrowa Polska liczy, że zmiany te spowodują, że cyfryzacja stanie się jednym z kluczowych kierunków dla premiera Mateusza Morawieckiego. To istotne w obliczu prognoz rynkowych, według których dzięki cyfryzacji PKB Polski może się zwiększyć do 2025 r. o 64 mld euro. „Zwracamy uwagę na kluczową rolę, jaką odegrały narzędzia cyfrowe w czasie pandemii. To one pozwoliły nam wszystkim utrzymywać wirtualną więź z bliskimi, kontynuować pracę, działalność gospodarczą, czy edukację, gdy kontakty osobiste podlegały ograniczeniu. Bieżąca sytuacja przyczyniła się do 60 proc. wzmożenia ruchu sieciowego i m.in. dwukrotnego wzrostu zainteresowania zakupami na świecie” – podkreślono w liście.

Jednym z głównych wyzwań dla obecnego rządu – zdaniem Związku – jest dalsza cyfryzacja usług publicznych oraz prowadzenie proinnowacyjnej polityki europejskiej. – Nasza gospodarka oparta jest na eksporcie, dlatego Polska powinna zabiegać na unijnej arenie o zachowanie swobodnej wymiany handlowej, odrzucenie protekcjonalnych tendencji wspólnoty i unikanie niejednoznacznych koncepcji, takich jak suwerenność lub autonomia cyfrowa – mówi prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik. Z tego punktu widzenia ważny jest kształt Kodeksu Usług Cyfrowych (DSA), nad którym trwają prace w Brukseli. Jak podkreśla Związek, trzeba zadbać, by w ramach tej regulacji uszanowano wolności obywateli w sieci, jasno określono obowiązki platform cyfrowych, wspierano rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce i zachowano podstawowe zasady jednolitego rynku cyfrowego, takie jak: zasada kraju pochodzenia i gwarancja swobody świadczenia usług cyfrowych w wymiarze transgranicznym w Unii. – Ważna jest też implementacja Dyrektywy o prawie autorskim, by dopuszczała innowacyjne modele biznesowe, służące poszerzaniu dostępnej dla obywateli oferty wartościowych treści. Prawo powinno dostosować się do nowoczesnych praktyk internetowych, które stanowią dziś stały element codzienności Polaków – wyjaśnia Michał Kanownik.

Rozwiązania chmurowe jako klucz do rozwoju cyfryzacji

Związek zwraca uwagę, że aby polskie firmy mogły rozwijać się na rodzimym i globalnym rynku, konieczne jest zdecydowane upowszechnienie zastosowań rozwiązań chmurowych wśród przedsiębiorców. W celu przyspieszenia adopcji technologii chmury znieść należy bariery prawne, takie jak ograniczona liczba możliwych podwykonawców w sektorze finansowym, która uniemożliwia szybkie i tanie przejście do rozwiązań chmurowych. Wskazane jest też stworzenie funduszu modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw, przewidującego dofinansowanie szkoleń personelu z zakresu wdrożenia rozwiązań chmurowych.

Ubezpieczenia transakcji

Związek wskazuje także na problemy branży cyfrowej z dostępnością do ubezpieczeń kredytów kupieckich, które są konieczne dla prowadzenia działalności. Stąd konieczność wsparcia dla ubezpieczycieli kredytów kupieckich i zagwarantowanie tego wsparcia na okres dłuższy niż do końca roku. Pomocne byłyby również takie rozwiązania prawne, jak np. możliwość korzystania z dwóch polis kredytów kupieckich jednocześnie w relacji jednego sprzedawcy i kontrahenta, poręczenie limitów faktoringowych przez państwo czy uzupełnienie prawa zamówień publicznych o ustęp dotyczący cesji, pozwalający w relacjach z sektorem publicznym na cesję wierzytelności przetargowych na pierwotnego dostawcę.

Edukacja

Według Związku należy również upowszechnić – np. poprzez szkolenia dla MŚP – usług e-commerce, co pozytywnie wpłynie na odbudowę i wzrostu polskiej gospodarki ze szczególnym udziałem polskich eksporterów online. Koniecznie jest też podjęcie działań na rzecz cyfrowej edukacji Polaków i dostosowania kształcenia do potrzeb nowoczesnego rynku pracy – np. poprzez poszerzenie oferty studiów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Konieczne jest także wsparcie osób chcących się przebranżowić – np. poprzez stworzenie programu pomocowego na rzecz uzyskania kompetencji technicznych. Sfinansowanie takich szkoleń przyczyniłoby się do obniżenia potencjalnego bezrobocia i jego dramatycznych skutków.

Podpis własnoręczny utrwalony elektronicznie i zdalna weryfikacja tożsamości

Jak zauważa Cyfrowa Polska, powszechnym dziś zjawiskiem jest odmowa uznawania dokumentów opatrzonych podpisem własnoręcznym utrwalonym elektronicznie na równi z podpisanymi dokumentami papierowymi. Dotyczy to relacji pomiędzy konsumentami, usługodawcami i administracją publiczną. Dlatego należy uzgodnić wykładnię prawną regulującą uznawalność podpisu własnoręcznego utrwalonego elektronicznie, co przyczyni się do upowszechnienia cyfryzacji rynku usług i procesów realizowanych przez administrację publiczną. Pilnie należy też uregulować i usprawnić kwestię procesów wydawania certyfikatów podpisu z zastosowaniem zdalnej weryfikacji tożsamości, szczególnie gdy mierzymy się dziś z koniecznością zachowania dystansu społecznego.

Budowa sieci 5G i oparcie jej o polskich dostawców oraz cyberbezpieczeństwo

Związek Cyfrowa Polska zwraca uwagę, że w odbudowie i wzroście polskiej siły gospodarczej istotną rolę odegra wdrożenie technologii 5G, która ma potencjał, by zrewolucjonizować wszystkie gałęzie przemysłu. Jej odpowiedzialna implementacja jest ważna nie tylko dla budowania pozycji gospodarczej Polski, ale również dla bezpieczeństwa cyfrowego w kraju. Z tych względów warto zaznaczyć obecność na rynku polskiego dostawcy technologii 5G. Skorzystanie z rodzimych rozwiązań w tym zakresie nie tylko pozwoli wesprzeć lokalne przedsiębiorstwa, ale pozwoli na budowanie niezależności i bezpieczeństwa, szczególnie w obszarach łączności krytycznej. To również szansa na zbudowanie polskiej marki eksportowej w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Przy budowie polskiej sieci 5G pamiętać należy w końcu o wydzieleniu pasma dedykowanego sieciom prywatnym (na wzór zachodnich sąsiadów) i promocji rodzimych rozwiązań wśród naszych partnerów – np. dzięki modelowi Open RAN, co pozwoli na nowo ukształtować rynek dzielony dziś przez operatorów i dostawców telekomunikacyjnych. – To będzie też duża szansa dla polskich firm dostarczających rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dobrze byłoby, by bezpieczeństwo sieci piątej generacji było zbudowane w oparciu o polskich dostawców, co również przełoży się na naszą gospodarkę – ocenia Michał Kanownik.

Pełna treść listu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *