Branża cyfrowa: Potrzebne są szybkie regulacje dot. tworzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania

Związek Cyfrowa Polska jest zwolennikiem jak najszybszego wprowadzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania wraz z modułem e-paragonu, ale z zachowaniem prawa wyboru dla przedsiębiorcy, czy wdroży taką kasę czy kasę standardową. Związek zaapelował do Ministerstwa Finansów o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych. W innym przypadku istnieje ryzyko, że kasy fiskalne w postaci oprogramowania nie zostaną przyjęte na rynku z uwagi na zbyt późne jego udostępnienie.

W piśmie do resortu finansów Związek podkreślił, że kasy fiskalne w formie oprogramowania mają sens biznesowy tylko wtedy, kiedy są połączone z rozwiązaniem w zakresie e-paragonu. Kasa fiskalna w formie oprogramowania jest atrakcyjna ze względu na jej mobilność. Pozostawienie obowiązku drukowania i fizycznego wydawania paragonu, zasadniczo obniży jej funkcjonalność, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich kosztów operacyjnych oraz braku faktycznego wpływu na czas obsługi konsumenta.

Przedsiębiorcy powinni mieć też wybór prawny i faktyczny odnośnie do rodzaju narzędzia informatycznego jakie będzie wykorzystywane przy potwierdzaniu obrotu – czy będzie to urządzenie fiskalne (standardowa kasa fiskalna) czy będzie to oprogramowanie fiskalne (kasa fiskalna w postaci oprogramowania). Wybór ten będzie uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności, przyzwyczajenia konsumentów i obsługi, a także możliwości technicznych i finansowych danego przedsiębiorcy.

Jak tłumaczy Cyfrowa Polska skorzystanie z kas fiskalnych w formie oprogramowania wymaga, aby rozwiązania w tym zakresie były dostępne na rynku na kilka miesięcy przed tym, gdy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzenia kas online.

Obowiązkiem wymiany kas – w połowie 2020 r. – może zostać objętych kilkaset tysięcy przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mogą czekać do ostatniej chwili z decyzją o zakupie kasy i muszą dokonać odpowiednich zamówień już w najbliższych tygodniach. Z uwagi na formalny brak rozwiązania w zakresie kasy w formie oprogramowania, przedsiębiorcy ci mogą zostać zmuszeni do wybrania wyłącznie standardowych urządzeń fiskalnych. Spowoduje to więc, że nie skorzystają z atrakcyjnego rozwiązania jakim jest kasa fiskalna w formie oprogramowania. „Wydaje się, że konieczne jest podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych (albo w zakresie kas w postaci oprogramowania albo przesunięcia okresów przejściowych wprowadzania kas online). W innym przypadku może się okazać, iż rozwiązanie w zakresie kas fiskalnych w postaci oprogramowania nie zostanie przyjęte na rynku, z uwagi na zbyt późne jego udostępnienie (przedsiębiorcy nie zdecydują się na dwukrotne ponoszenie kosztów w tym samym zakresie)” – zauważono w piśmie do Ministra Finansów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *