Branża cyfrowa V4: Będziemy wspierać rządy naszych państw w projektach cyfrowych Grupy Wyszehradzkiej

Cztery organizacje z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Węgier, Czech i Słowacji podpisały się pod wspólnym stanowiskiem popierającym działania rządów z krajów Grupy Wyszehradzkiej mające na celu współpracę przy projektach cyfrowych, m.in. w kwestii cyberbezpieczeństwa, rozwoju robotyki, rozwiązań chmurowych czy podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Wspólne stanowisko Digital 4V – inicjatywy organizacji z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii krajów Grupy Wyszehradzkiej, której wspólnym celem jest tworzenie polityki wspierającej innowacyjność i cyfryzację w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zacieśnianie współpracy politycznej i gospodarczej – ma związek z podpisaną 17 lutego w Krakowie Deklaracją Cyfrową przez premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji o współpracy tych państw w kwestiach cyfrowych.  – Cieszymy się, że rządy naszych państw chcą współpracować przy projektach związanych z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami, bo jest to kluczowe dla rozwoju naszego regionu i budowania nowoczesnych gospodarek – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska, który podpisał się pod stanowiskiem Digital V4 Michał Kanownik. I dodaje: – Liczymy, że za tą Deklaracją pójdą konkretne działania, które będą miały na celu m.in. dzielenie się zasobami wiedzy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, wspólne promowanie cyfrowych osiągnięć, budowanie legislacji sprzyjającej cyfrowemu wzrostowi w naszych państwach i na arenie unijnej oraz koordynację działań z zakresu nowych technologii cyfrowych.

Związek Cyfrowa Polska, czeski ASE, słowacki ITAS i węgierski IVSZ – organizacje, które podpisały się pod wspólnym stanowiskiem i które tworzą Digital V4 – podkreślają, że współpraca czterech rządów ma szczególne znaczenie dla rozwoju cyfrowych dziedzin, takich jak Big Data, rozwiązania chmurowe, robotyka, uczenie maszynowe, telekomunikacja oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych. „Wyrażamy pełną zgodę z sygnatariuszami szczególnie wobec ogromnego znaczenia kwestii cyberbezpieczeństwa, które zajmuje miejsce na samym czele rozwoju XXI wieku i wymaga naszej wspólnej, skupionej aktywności, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa informacyjnego i współczesnego biznesu w Grupie Wyszehradzkiej. Wierzymy również, że cyfrowa infrastruktura i zaawansowane technologie są nieodzowne dla funkcjonującej cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Starania w tym zakresie powinny mieć szczególny wzgląd na znaczenie sztucznej inteligencji, inteligentnych miast i technologicznie zaawansowanych usług, które oferują one swoim mieszkańcom. Te dziedziny rozwoju odegrają kluczową rolę dla wzrostu naszych społeczności w całej Grupie V4” – napisano we wspólnym stanowisku.

Organizacje z Digital V4 zaznaczyły, że w cyfrowej gospodarce państw V4 drzemie niewykorzystany potencjał. Dlatego wspólne starania na rzecz cyfrowego rozwoju pozwolą stawić czoła współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom stojącym na drodze cyfrowej gospodarki.

Digital V4 deklaruje też swoje wsparcie dla rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji w pracach nad kwestiami cyfrowymi w regionie. „Zdając sobie sprawę z istotnej roli ścisłej kooperacji nad wspólnymi projektami w zapewnieniu bezpiecznego środowiska cyfrowego, stoimy ramię w ramię z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej, podkreślając konieczność zajmowania wspólnych stanowisk wobec kwestii cyfrowych, abyśmy mogli reprezentować nasz wspólny, najlepszy interes na arenie międzynarodowej. Jesteśmy pewni, że wzmożona, bliska współpraca umocni naszą pozycję i sprawi, że nasz głos w kwestiach cyfryzacji zyska na znaczeniu na arenie międzynarodowej z wielką korzyścią dla prawdziwie cyfrowej Grupy Wyszehradzkiej” – dodano.

Pełna treść stanowiska w [języku polskim] [języku angielski].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *