Branża cyfrowa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii z apelem do europejskich przywódców: wzmacniajmy transatlantycką współpracę w obszarach cyfrowych

10 organizacji branży cyfrowej z 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, skierowało do hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz przywódców europejskich apel o wzmocnienie współpracy transatlantyckiej w strategicznych obszarach, w tym w zakresie rozwoju nowych technologii. Ich zdaniem europejski rynek otwarty na handel z państwami takimi jak Stany Zjednoczone, Izrael czy Korea Południowa będzie przyciągać do Europy nowe inwestycje, rozwijać lokalne start-upy oraz promować innowatorów. Apel poparła również hiszpańska branża cyfrowa.

List opublikowano w związku z odbywającym się w piątek (6 października) w Granadzie w Hiszpanii nieformalnym szczycie przywódców państw Unii Europejskiej i został skierowany do unijnych przywódców przed jego rozpoczęciem. Treść stanowiska jest wynikiem ostatnich dyskusji, jakie branża cyfrowa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadziła podczas odbywających się we wrześniu dwóch kluczowych konferencji w regionie – Szczytu Państw Trójmorza oraz Forum Biznesowego w Bukareszcie (Three Seas Summit & Business Forum), a także szczytu cyfrowego krajów Trójmorza w Warszawie (CEE Digital Summit). Pod pismem podpisały się organizacje reprezentujące sektor nowych technologii z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Litwy, Polski, Rumunii oraz Węgier, które tworzą CEE Digital Coalition. Apel partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej wsparła także hiszpańska branża cyfrowa. Hiszpania obecnie sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Cyfryzacja motorem wzrostu UE

Sygnatariusze listu podkreślają, że dziś transformacja cyfrowa, innowacje i nowe technologie to klucz dla wzrostu gospodarczego w całej Europie. Przywołują przy tym dane z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i CEE Digital Coalition, z których wynika, że w państwach Europy Środkowo–Wschodniej sektor ICT rozwija się najbardziej dynamicznie. Obecnie zapewnia on tu łącznie 1,64 mln pracy, a jego wartość szacowana jest na blisko 5 proc. całego PKB regionu. By jednak kontynuować ten postęp technologiczny – w ocenie przedstawicieli branży – konieczne są dalsze inwestycje w innowacje, w tym w sztuczną inteligencję, a także szerokie wsparcie dla powstających na kontynencie cyfrowych start-upów. Nie uda się jednak tego dokonać bez współpracy – przekonują organizacje. „Jeśli Europa chce być liderem usług cyfrowych teraz i w najbliższej przyszłości, musimy współpracować zarówno z organizacjami z Unii Europejskiej, jak i spoza UE, które opracowują technologie i usługi, w celu przyciągania talentów i cyfrowych inwestycji do Europy” – podkreślono w piśmie.

Współpraca transatlantycka w czterech strategicznych obszarach

11 organizacji branży cyfrowej wspólnie nawołuje unijnych przywódców do zaciśnięcia partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi w strategicznych kwestiach, w tym poprzez partnerstwo publiczno–prywatne. Przypominają, że już dziś Amerykanie odpowiadają za 76 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w europejskie firmy technologiczne. Z kolei Europa jest czołowym eksporterem usług cyfrowych do USA i odwrotnie. Taka kooperacja przekłada się na handel warty 3,75 mln dolarów rocznie i ponad 16 mln miejsc pracy na obu kontynentach.

Jednym z kluczowych obszarów, w którym powinna istnieć ścisła transatlantycka współpraca, są technologie – uważają organizacje należące do CEE Digital Coalition. Ich zdaniem partnerstwo pomiędzy USA a UE w tej kwestii powinno opierać się na promocji innowacji technologicznych i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Branża uważa również, że transatlantyckie porozumienie powinno dotyczyć ponadto przemysłu i handlu (by pobudzić wzrost gospodarczy po obu stronach), klimatu (poprzez ujednolicenie polityk klimatycznych i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną), a także przemysłu energetycznego i motoryzacyjnego (poprzez wspólne inwestycje w pojazdy elektryczne). „Łączy nas silne przekonanie, że wzmacniając współpracę transatlantycką i zapewniając otwartość handlu, gwarantujemy dalszy rozwój sektora cyfrowego, zachowując jednocześnie otwartą autonomię strategiczną” – podkreślono w liście branży cyfrowej z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Hiszpanii.

Pełna treść listu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *