Branża cyfrowa z krajów Trójmorza za ścisłą współpracą firm z regionu w zakresie cyberbezpieczeństwa i budowy sieci 5G

O stworzenie ustrukturyzowanej międzynarodowej platformy współpracy firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju sieci piątej generacji w ramach Trójmorza zaapelowali przedstawiciele branży cyfrowej podczas Three Seas Business Summit w Rydze. – Chcemy pomóc w stworzeniu ram dla regionalnej współpracy w tych obszarach – zapowiedział Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, reprezentujący także CEE Digital Coalition, koalicję branży cyfrowej z Europy Środkowo-Wschodniej.

Kwestie cyberbezpieczeństwa oraz budowy sieci 5G były przedmiotem rozmowy firm z sektora cyfrowego podczas odbywającego się w Rydze na Łotwie cyfrowego szczytu państw Inicjatywy Trójmorza. W spotkaniu udział wzięli eksperci z regionu, a wśród nich przedstawiciele organizacji branży cyfrowej skupieni wokół CEE Digital Coalition, projektu zainicjowanego przez Związek Cyfrowa Polska w celu zacieśniania współpracy i postępu transformacji cyfrowej w państwach Trójmorza.

Rosnące zagrożenie

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, co do niebezpieczeństwa, jakie stanowi dynamiczny wzrost liczby cyberataków i incydentów cyberbezpieczeństwa w państwach Inicjatywy, który nabrał tempa w czasie trwającej na Ukrainie wojny. Zdaniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa współpraca w postaci wymiany danych nt. incydentów i ataków, zacieśnianie relacji biznesowych w tej gałęzi sektora cyfrowego oraz koordynacja działań politycznych powinny uzyskać status priorytetu. – Siły cyberprzestrzeni naszych państw także powinny prowadzić wspólne ćwiczenia i dzielić się swoim doświadczeniem na wzór ćwiczeń i manewrów prowadzonych przed tradycyjne siły militarne. Trójmorze musi stanowić w ramach swojego filara cyfrowego platformę dla współpracy biznesu, jak i sił stojących na straży naszego bezpieczeństwa narodowego i regionalnego – stwierdził Virgilijus Dirma, Head of European Union and International Relations związku branży cyfrowej Litwy INFOBALT.

Przedstawiciele inicjatywy CEE Digital Coalition zapowiedzieli również gotowość do wsparcia władz przez branżę cyfrową w kreowaniu ram współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa w regionie. – Jako koalicja branży cyfrowej państw Trójmorza jesteśmy gotowi i pragniemy wspierać władze w rozwoju środowiska dla wzrostu sektora cybersec w regionie i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem–- mówił Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska i inicjator projektu CEE Digital Coalition.

Bezpieczeństwo i łączność

Zdaniem specjalistów w ramach trójmorskiego filaru cyfryzacji, na pełną uwagę władz i biznesu w regionie zasługuje jednak nie tylko cyberbezpieczeństwo, lecz również rozwój łączności mobilnej w technologii 5G, która również powinna wzrastać na bazie ścisłej regionalnej współpracy i z wykorzystaniem powstającym w regionie rozwiązań. – Aby sprostać potrzebom w zakresie łączności mobilnej, przyzwyczailiśmy się przez lata kupować wszystkie rozwiązania za granicą, co sprawia, że fundusze, które mamy na ten cel płyną głównie poza region. A tymczasem na terenie krajów Trójmorza powstają autorskie rozwiązania sieciowe 5G mogące z powodzeniem odpowiadać na nasze zapotrzebowania. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy ścisłej współpracy biznesu i władz nad rozwojem sieci mobilnych, a nasz region ma wyjątkowy potencjał, by tworzyć wyjątkowe środowisko dla powstawiania nowoczesnych technologii mobilnych dzięki tutejszym wybitnym ekspertom – komentował Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless, firmy dostarczającej kompleksowe rozwiązania sieciowe 5G.

Goście spotkania podkreślali również powszechne i fundamentalne znaczenie łączności mobilnej i narzędzi cyfrowych dla wzrostu gospodarek Trójmorza. – Choć zwykło się mówić o filarach Trójmorza takich jak energetyka, transport, infrastruktura i w końcu komunikacja cyfrowa, to należy ten pogląd aktualizować. Dziś cyfryzacja i łączność przenikają wszystkie gałęzie gospodarki i życia publicznego. 5G odmienia przecież cały przemysł, a transformacja cyfrowa jest zjawiskiem uniwersalnym – podsumował Petar Ivanov, CEO American Chamber of Commerce w Bułgarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *