Cyberbezpieczeństwo priorytetem Inicjatywy Trójmorza. Konferencja Cyfrowej Polski w Bukareszcie

Ścisła współpraca polityczna i biznesowa w państwach Trójmorza jest niezbędna w obliczu rosnących zagrożeń. Cyberbezpieczeństwo stanowi dziś priorytet dla Inicjatywy Trójmorza. Praca nad odpornością cyfrową powinna stanowić wspólny wysiłek sektora publicznego i prywatnego w regionie – argumentowali uczestnicy konferencji na temat cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo–Wschodniej, zorganizowanej przez Ambasadę RP w Bukareszcie i Związek Cyfrowa Polska. 

Przedstawiciele władz Rumunii i Polski, dyplomaci oraz eksperci z sektora prywatnego państw Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się, by przyjrzeć się wyzwaniom stojącym przed Inicjatywą Trójmorza w związku z rosnącą liczbą ataków cyfrowych. Podjęto rozmowy o bezpieczeństwie cyfrowym infrastruktury krytycznej, stanu świadomości społecznej na temat cyberzagrożeń i szansom na współpracę nad poprawą odporności regionu w ramach platformy Trójmorza.

 

Cyberbezpieczeństwo priorytetem Trójmorza

Rumunia sprawuje obecnie prezydencję w Inicjatywie Trójmorza i będzie gospodarzem nachodzącego szczytu Inicjatywy w Bukareszcie. Jak wskazywali przedstawiciele rządu, zagrożenia dla bezpieczeństwa cyfrowego dotyczą dziś wszystkich obywateli, a odpowiedź na nie wymagać będzie ścisłej współpracy międzynarodowej. – Od wybuchu wojny w Ukrainie wzrasta cyberprzestępczość w Polsce i pozostałych państwach regionu. Musimy chronić naszych obywateli m.in. nieustającymi atakami ze strony finansowanych przez Rosję grup hakerskich. Aby walka z cyberprzestępczością była skuteczna, musimy współpracować i dzielić się informacjami. Potrzebujemy też skutecznych narzędzi do walki z dezinformacją  – powiedział w nagraniu zaadresowanym do gości spotkania w Bukareszcie Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zdaniem władz zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z największych wyzwań i priorytetem dla państw regionu. – Cyberbezpieczeństwo ma dziś kluczowe znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Musimy promować powstające w Trójmorzu rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa na arenie globalnej. Ścisła współpraca sektorów IT naszych państw powinna być wspierana, by osiągnąć regionalne cele z zakresu cyberbezpieczeństwa – mówił Paweł Jabłoński, Podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej i Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników konferencji.

 

Sektor prywatny 

W konferencji udział wzięli reprezentanci branży cyfrowej regionu, m.in. dostawcy usług cyberbezpieczeństwa i inni przedstawiciele trójmorskiego sektora prywatnego. Eksperci podkreślali, że choć skala zagrożeń cyfrowych w regionie stale rośnie, to sektor prywatny, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż często nie zdają sobie sprawy z ryzyka i nie posiadają niezbędnych kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa. – Choć w całym regionie notuje się drastyczny wzrost liczby ataków cyfrowych na podmioty sektora prywatnego i publicznego, to zaledwie co piąta firma sektora MŚP w Europie informowała lub szkoliła swoich pracowników z zakresu cyberzagrożeń. Firmy spoza sektora ICT i powiązanych branży nadal często nie są świadome ryzyka i nie dysponują umiejętnościami i kompetencjami– mówił Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska i współorganizator wydarzenia.

Eksperci byli zgodni, że współpraca pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej musi mieć wymiar nie tylko polityczny, ale również biznesowy. – Warto wykorzystać platformę Trójmorza do budowy regionalnego, jednolitego rynku, na którym mogłyby rozwijać się ambitne, międzynarodowe projekty cyfrowe, również z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego – dodał Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *