Cyfrowa Grupa Wyszehradzka łączy siły na rzecz cyberbezpieczeństwa

Branża cyfrowa państw Grupy Wyszehradzkiej będzie współpracować na polu bezpieczeństwa cyfrowego – zapowiedziano podczas dyskusji przedstawicieli tego sektora z Polski, Czech, Słowacji i Węgier podczas CyberSec Forum 2021 w Krynicy-Zdrój. – Chcemy zbudować w regionie pomost łączący administracją publiczną i biznes, by rozwijać tu własne produkty oraz usługi sektora cybersec – mówił Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska.

W spotkaniu, które odbyło się w ramach największej konferencji w Polsce dotyczącej bezpieczeństwa cyfrowego, udział wzięli przedstawiciele czeskiej organizacji SPCR, węgierskiego Związku ICT – IVSZ oraz słowackiego stowarzyszenia IT – ITAS. Polską stronę reprezentował Związek Cyfrowa Polska. W rozmowie udział wzięli także Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM oraz Agnieszka Sygietowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cyfrowy problem, realne braki

Jak przekonywali podczas dyskusji przedstawiciele wyszehradzkiej branży cyfrowej, z powodu rosnących w ostatnim czasie cyfrowych zagrożeń, wspólne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa w regionie stają się niezbędne. Szacuje się, że liczba cyberataków w regionie względem okresu sprzed pandemii wzrosła średnio o ponad 60 proc. – Nasze gospodarki mierzą się z podobnymi wyzwaniami, a jednym z nich jest bez wątpienia niski poziom cyberbezpieczeństwa. Nie wypadamy w tej kwestii dobrze na tle partnerów, choćby z Azji czy Ameryki.  Musimy wzmocnić naszą cyfrową ochronę – mówił Gabor Matrai, Członek Zarządu ICT Association of Hungary (IVSZ).

Dlatego, by zmienić tę sytuację, branża cyfrowa z krajów Grupy Wyszehradzkiej chce realizować wspólne projekty na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego w regionie. Platformą dla tych działań jest utworzona w 2019 r. z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska Grupa Digital V4.  – Jestem pewien, że ze względu na powszechny charakter cyfryzacji, ścisła współpraca nad rozwojem branży cybersecurity, będzie miała istotny wkład w kształtowanie silnego, bezpiecznego i konkurencyjnego regionu – stwierdził w Krynicy-Zdrój Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska.

Na czym zamierza się skupić Grupa Digital V4? Przede wszystkim edukacji. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w obliczu nowoczesnych zagrożeń konieczne jest zbudowanie regionalnych programów edukacyjnych, które zwiększą kompetencje cyfrowe w obszarze  cyberbezpieczeństwa. Skierowane miałby być one do przedstawicieli biznesu, konsumentów, ale i urzędników. – Stopień wiedzy i świadomości przedsiębiorców, obywateli i administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej na temat cyberzagrożeń oraz zwalczania ich jest wciaż niezadowalający – przyznawał Ondřej Ferdus z działu gospodarki cyfrowej i nowych technologii w Confederation of Industry of the Czech Republic (SPCR). – Rozwój cyfrowej, bezpiecznej gospodarki nie będzie możliwy bez upowszechnienia niezbędnych kompetencji i zdolności. Wykorzystajmy zatem środki finansowe, choćby z Krajowych Planów Odbudowy, aby poprawić tę sytuację – apelował Mário Lelovský, pierwszy wiceprezes IT Association of Slovakia (ITAS).

Na ekonomiczne znaczenie tego zjawiska zwracał z kolei uwagę Gábor Mátrai z IVSZ.  – Cyfryzacja to zjawisko horyzontalne, przenika wszystkie sektory. Oznacza to, że braki w rozumieniu cyberbezpieczeństwa i kompetencjach również odbiją się na kondycji całej gospodarki – przestrzegał.

Remedium we współpracy gospodarczej

Grupa Digital V4 zamierza również działać na rzecz wzmocnienia rozwoju innowacyjnych firm z sektora cyberbezpieczeństwa w regionie. – Firmy z rynku cybersec działające w krajach V4 powinny ściślej współpracować ze sobą. Powracający pomysł zbudowania regionalnej platformy dla przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej, może sprawdzić się również w kontekście zbliżania do siebie tego sektora w Grupie Wyszehradzkiej – mówił Michał Kanownik ze Związku Cyfrowa Polska. Wsparcie w tym zakresie oferowała wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Chcemy włączyć się w budowę regionalnej współpracy na rzecz rozwoju branży cybersecurity i zapewnić korzystne środowisko do działalności tutejszych firm – zapowiedziała Agnieszka Sygitowicz. – Wśród beneficjentów naszych programów widzimy wzrost zapotrzebowania na usługi cybersec. Przemysł coraz częściej myśli o cyfrowych zagrożeniach, projektując procesy produkcyjne – dodała.

W ramach Grupy Wyszehradzkiej wykorzystajmy wspólnie nasze mocne strony. W regionie V4 dostrzegam potencjał na zbudowanie, np. silnej branży skupionej wokół algorytmów kryptograficznych – mówił Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM. Zwracał również uwagę na to, że ponadkrajowe projekty są mile widziane w europejskich programach grantowych i warto, aby regionalna branża cybersec wykorzystała to przychylne spojrzenie i postarała się o dodatkowe środki na rozwój sektora.

Digital V4 to projekt organizacji z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, którego celem jest wspólne tworzenie polityki wspierającej rozwój innowacyjność i digitalizację w Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjatywa dotyczy współpracy politycznej i gospodarczej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przedsięwzięcie zostało powołane w 2019 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *