Cyfrowa Polska dołączyła do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Związek Cyfrowa Polska został członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego jednym z głównych celów jest promowanie najwyższych standardów komunikacji. – Nowoczesne technologie są dziś ważnym nośnikiem reklam. Dlatego branża cyfrowa powinna robić wszystko, by przekazy te były rzetelne i odpowiedzialne – mówi prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Michał Kanownik podkreśla, że jego Związek zawsze promował wszelkie inicjatywy mające na celu stosowanie dobrych praktyk. – Cyfrowa Polska chce też aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach dążących do samoregulacji branży reklamowej w Polsce, która w dużej mierze rozwija się dziś cyfrowo – zaznacza.

­– Rada Reklamy kładzie nacisk na etyczny aspekt przekazów reklamowych, zwłaszcza gdy powszechnie korzystamy z nowoczesnych technologii. Dlatego bardzo cieszymy się, że Cyfrowa Polska dzieli z nami te wartości i jako przedstawiciel branży cyfrowej włącza się w prace naszej organizacji” – powiedziała Agnieszka Kępińska – Sadowska, prezes Rady Reklamy

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców – zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, w tym producentów, importerów i dystrybutorów. Głównym celem organizacji jest dbanie o rozwój tego sektora w Polsce. Związek wspiera członków w wyzwaniach regulacyjnych i buduję platformę dialogu z interesariuszami, dzieląc się doświadczeniem biznesowym, zarówno krajowym, jak i globalnym

Z kolei misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów.

Rada Reklamy od 2006 roku działa na rzecz samoregulacji, regularnie rozszerzając Kodeks Etyki Reklamy o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce, wierząc głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku. W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa jak należy i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia szczegółowych przepisów prawnych.

Organizacja liczy obecnie 30 członków. Rada Reklamy jest członkiem The European Advertising Standards Alliance (EASA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 26 krajów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *