Cyfrowa Polska opiniuje aukcję pasma 3,6 GHz. Konieczne wykluczenie dostawców wysokiego ryzyka

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla wdrożenia i właściwego funkcjonowania sieci piątej generacji – ocenił Związek Cyfrowa Polska w piśmie skierowanym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach drugich konsultacji aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Organizacja reprezentująca branżę cyfrową działającą w Polsce podkreśliła konieczność zastosowania unijnych rozwiązań w tym zakresie, w tym przede wszystkim wykluczenie z zakupów sprzętu, jak i usług na potrzeby sieci nowej generacji, od dostawców, którzy mogą zagrażać obronności i bezpieczeństwu kraju.

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadził konsultacje aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz do minionego piątku (12 maja). Pasmo, które ma dotyczyć aukcja, będzie wykorzystywane między innymi dla usług w technologii 5G, a cena wywoławcza każdej z czterech rezerwacji wyniesie 450 mln zł. – Odpowiednie rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pozwoli przydzielić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bloki częstotliwości na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Umożliwi to zbudowanie sieci znacznie szybszych i zapewnić stabilniejsze połączenia niż do tej pory. To z kolei pozwali podłączyć do sieci inteligentne urządzenia, które zrewolucjonizują nie tylko przemysł, biznes i miasta, ale także nasze codzienne życie wyjaśnia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Bezpieczeństwo powinno być priorytetem – apelują eksperci

W stanowisku przesłanym do UKE, eksperci organizacji akcentują przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa cyfrowego, którego zapewnienie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sieci piątej generacji. Według Cyfrowej Polski, aby upewnić się, że częstotliwości z poddanego aukcji pasma nie będą wykorzystane w niewłaściwym celu, niezbędne jest zastosowanie zestawu narzędzi Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G. Innymi słowy: powinniśmy wypracować skoordynowane europejskie podejście do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Istotną kwestię stanowi także podejście do sprzedawców lub producentów uznanych za stanowiących zagrożenie dla obronności państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Takiego dostawcę należy niezwłocznie wykluczyć z dalszych zakupów zarówno sprzętu jak i usług” – apeluje Cyfrowa Polska w stanowisku skierowanym do UKE. Kto jednak będzie mógł definiować tzw. dostawcę wysokiego ryzyka? Zdaniem ekspertów taka konkretna lista instytucji powinna być pilnie określona. Cyfrowa Polska proponuje, aby prawo do wnioskowania do właściwego ministra ds. informatyzacji o uznanie danego podmiotu za tzw. dostawcę wysokiego ryzyka powinny mieć co najmniej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Prokuratura Generalna, a także NASK, Instytut Łączności, UKE, a także sam Minister Cyfryzacji z własnej inicjatywy.

To już drugie konsultacje w sprawie częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Pierwsze zakończyły się w styczniu. Jak oceniał wówczas ówczesny minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wpływy do budżetu państwa z tytułu rozdysponowania częstotliwości szacowane są na 1,9 mld zł w 2023 roku.

Czytaj pełne stanowisko tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *