Cyfrowa Polska po szczycie państw Trójmorza: Konieczne wykorzystywanie potencjału współpracy transatlantyckiej

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wyznaczenie kierunków cyfrowego rozwoju w oparciu o kolejne generacje sieci mobilnych, sztuczną inteligencję oraz Internet Rzeczy to w opinii Związku Cyfrowa Polska, reprezentującego polski sektor cyfrowy, powinny być nowe priorytety dla krajów Inicjatywy Trójmorza. – Konieczne jest pogłębienie integracji politycznej i biznesowej w tych obszarach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wykorzystanie potencjału współpracy transatlantyckiej – uważa Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, podsumowując tegoroczny szczyt Inicjatywy Trójmorza.

Jednym z tematów spotkania liderów politycznych i biznesowych w Rydze na Three Seas Summit and Business Forum, który odbywał się w dniach 20-21 czerwca w Rydze, był cyfrowy aspekt Inicjatywy Trójmorza, który obok energetyki i transportu leży u podstawy trójmorskiej współpracy. – Kraje naszego regionu stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem cyfrowego bezpieczeństwa, szczególnie w obliczu trwającej za wschodnią granicą Polski wojną. Ze spotkania w Rydze wyjechałem zbudowany tym, że istnieje wola i chęć współpracy państw Inicjatywy w obszarze cyberbezpieczeństwa – mówi prezes Michał Kanownik, który uczestniczył w wydarzeniu w imieniu koalicji branży cyfrowej CEE Digital Coalition.

Cyfrowa odpowiedź na oficjalne partnerstwo Ukrainy

Jak dodaje ekspert, branża cyfrowa z wielkim entuzjazmem przyjęła informację o przyznaniu Ukrainie partnerstwa uczestniczącego w Inicjatywie Trójmorza i deklaruje chęć wsparcia partnera zza wschodniej granicy. – Dziś nasz sektor wspiera Ukraińców oddając w ich ręce dedykowane narzędzia, przekazując sprzęt komputerowy, czy oferując nieodpłatnie swoje usługi takie jak przechowywanie danych w chmurze. Wśród przedstawicieli naszej branży panuje też pełna gotowość do zaangażowania w proces odbudowy gospodarki Ukrainy i ścisłej współpracy z tamtejszymi firmami ICT – mówi Michał Kanownik. Jego zdaniem poza politycznym wymiarem deklaracji, współpraca z Ukrainą ma także istotne znaczenie gospodarcze dla obu stron partnerstwa. – Pamiętamy, że Ukraina przed wojną była w czołówce państw eksportujących usługi IT w Europie i dysponuje wyjątkowym kapitałem ludzkim. Między innymi trójmorska branża cyberbezpieczeństwa stoi dziś przed ogromną szansą, by nawiązywać bliskie relacje ze swoimi partnerami po fachu z Ukrainy, którzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem zgromadzonym w toku reagowania na agresję w cyberprzestrzeni – dodaje prezes Cyfrowej Polski.

Cyfryzacja priorytetem

W ocenie Michała Kanownika, cyfryzacja obok energetyki i transportu zasługuje dziś na miano priorytetu w Inicjatywie Trójmorza. – Dobrze, że w regionie zapanowała zgoda polityczna i gospodarcza co do ogromnego znaczenia transformacji cyfrowej. Dziś powinna ona być postrzegana jako główny, pierwszy filar Inicjatywy, ponieważ cyfryzacja przenika każdy sektor naszej gospodarki i życia społecznego. Nasz wzrost uzależniony jest ściśle od poziomu cyfryzacji, a nowoczesna energetyka ani transport nie mogą istnieć bez powszechnego wdrażania. Szczyt Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesu w Rydze napawają nas optymizmem, bo zrozumienie tego faktu stale rośnie. Mamy także nadzieję, że przełoży się to na powszechny rozwój kompetencji cyfrowych wśród obywateli regionu – komentuje Michał Kanownik.

Przedstawiciel Związku Cyfrowa Polska ocenia, że Szczyt Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesu w Rydze pozwolił również wskazać obszary zasługujące na największą uwagę w ramach cyfrowego filara Inicjatywy.  – W regionie panuje polityczna i gospodarcza zgoda co do priorytetów cyfrowych. Dziś to cyberbezpieczeństwo i odpowiedź na rosnącą liczbę ataków i incydentów oraz cyfrowe wsparcie Ukrainy. Trójmorze patrzy jednak również w najbliższą i bardziej odległą przyszłość cyfryzacji. Biznes i władze jako najważniejsze obszary rozwoju i inwestycji wskazują przede wszystkim wdrożenia technologii 5G i kolejnych generacje sieci mobilnych oraz narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji i internetu rzeczy – wymienia Michał Kanownik, przedstawiciel regionalnej inicjatywy współpracy branży cyfrowej CEE Digital Coalition.

Ogromne znaczenie współpracy transatlantyckiej

Uczestnicy trójmorskiego spotkania na Łotwie nawoływali do pogłębiania współpracy politycznej i biznesowej. – Pracując na rzecz integracji w Trójmorzu i chcąc wspierać władze w podejmowaniu kolejnych kroków na cyfrowej ścieżce, staramy się skupić organizacje branży cyfrowej z państw Trójmorza pod wspólnym sztandarem koalicji CEE Digital Coalition. Chcemy nie tylko dzielić się wiedzą i wspierać biznes i obywateli w transformacji cyfrowej, ale także jasno komunikować na arenie regionu i całej Europy, jakie środowisko regulacyjne jest konieczne dla wzrostu gospodarki cyfrowej Trójmorza. Pragniemy także przypomnieć, że u podstawy Inicjatywy leżą dobre relacje transatlantyckie. Mają one niebagatelne znaczenie dla naszego regionu, i należy dbać o to, by stanowił wciąż atrakcyjny kierunek inwestycji – podsumowuje Michał Kanownik.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *