Cyfrowa Polska: Rynek nie jest gotowy na HbbTV w wersji 2.0.2 od grudnia 2019 r.

Związek Cyfrowa Polska przesłał swoje stanowisko dotyczące wymagań dla dla HbbTV do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych. I zaapelował, by wprowadzić okres przejściowy dla wymagań HbbTV do 1 stycznia 2021 r.

W piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji podkreślono, że wersja 2.0.2 HbbTV, której stosowanie przez producentów nakazują nowe regulacje, jest dziś jedynie teoretycznym standardem, który nie jest jednak jeszcze stosowany w praktyce. Producenci nie rozpoczęli bowiem testów i nie sprawdzili jeszcze interoperacyjności z usługami, które konsumenci otrzymują za pośrednictwem odbiorników telewizyjnych. „Należy uwzględnić również fakt, że ok. 80 proc. telewizorów obecnie sprzedawanych w Polsce wyposażonych w HbbTV posiada oprogramowanie w wersji 1.5. Nie jest zatem fizycznie możliwe, aby od 1 grudnia 2019 r. telewizory były zaktualizowane do wersji 2.0.2.” – argumentuje Cyfrowa Polska. Zdaniem Związku taka aktualizacja wymaga wielu testów i oddzielnej pracy programistycznej dla każdej z grup modeli, których każdy producent posiada od kilku do kilkunastu. Co ważne, nie jest nawet możliwe rozpoczęcia takich prac, ponieważ brak jest materiału testowego po stronie nadawczej.

Związek tłumaczy, że przeprowadzone wśród członków organizacji wewnętrzne konsultacje wykazały, że żaden z największych producentów telewizorów – Samsung, LG, Sony, Panasonic – w żadnym z krajów europejskich nie oferuje telewizorów z HbbTV w wersji 2.0.2. Nie zostały też jeszcze rozpoczęte prace nad wdrożenie takiej wersji. Dlatego też pozostawienie wymogu posiadania najnowszej wersji oprogramowania jest zbyt restrykcyjny i nierynkowy. Kłóci się on ze stanowiskiem, że to rynek w drodze konkurencyjności zdecyduje o szybkości rozwoju tego standardu. Paradoksalnie, wprowadzenie tak wysokich i nierealnych w tak krótkim czasie wymagań może spowodować odejście producentów od stosowania HbbTV i tym samym braku możliwości decydowania przez konsumentów o szybkości rozwoju tego standardu. Prawnie wiążący mandat do obsługi HbbTV w najnowszej wersji we wszystkich telewizorach spowodowałby też znaczne koszty dla telewizorów znajdujących się zwłaszcza na dolnej półce cenowej, co w konsekwencji uderzyłoby w samych konsumentów. Związek jednocześnie podkreśla, że rozumie konieczność zapisania wymagań co do wersji HbbTV, aby dać sygnał rynkowi o możliwości rozwoju tego standardu i usług z nim związanych. Dlatego Związek zaapelował do Ministerstwa Cyfryzacji o wydłużenie okresu przejściowego do rozporządzenia dot. HbbTV do 1 stycznia 2021 r.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *