Cyfrowa Polska tworzy Komitet ds. Sztucznej Inteligencji. Eksperci będą wspierać rozwój firm na rynku AI

Czy jesteśmy gotowi czerpać zyski z rosnącego rynku technologii opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji? Aby pomóc Polsce i firmom działającym w naszym kraju zwiększyć konkurencyjność w tej niezwykle dynamicznej branży i zadbać o jej zrównoważony rozwój, Związek Cyfrowa Polska powołał w ramach swoich struktur Komitet ds. Sztucznej Inteligencji.

Według badań IDC, w 2026 roku wartość światowego rynku usług opartych na AI ma wynieść aż 900 miliardów dolarów. Ale – jak zauważa prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik – w kolejce do zysków ustawia się już liczna konkurencja. – Nie ulega wątpliwości, że liderami rozwiązań sztucznej inteligencji są dziś duże ośrodki technologiczne w Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Niestety, Unia Europejska nie zajmuje dziś czołowej pozycji w wyścigu technologicznym w tym obszarze. To jednak nie znaczy, że nie możemy, i że nie powinniśmy, walczyć o swoje miejsce. Firmy działające we Wspólnocie i w naszym kraju mają także uznanych specjalistów, know-how i spory potencjał – twierdzi prezes Cyfrowej Polski.

Powołany właśnie przez Związek Cyfrowa Polska Komitet ds. Sztucznej Inteligencji ma wspierać zrównoważony rozwój tej technologii w naszym kraju i Unii Europejskiej, a także pomóc firmom korzystania z jej benefitów w swojej działalności. W jego skład wejdą eksperci firm Amazon, Amazon Web Services, Asseco, Cisco, Ericsson, Google, HPE oraz Zalando. Pracami Komitetu kierować będzie Karol Kasiński, Public Policy Manager w firmie Amazon. – Ekspertki i eksperci z Polski już od wielu lat tworzą pionierskie rozwiązania AI. Uważamy, że Polska ma potencjał, aby wzmocnić swoją pozycję w sferze cyfrowych innowacji i stać się naturalnym liderem w tym zakresie w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Karol Kasiński.

Unijne regulacje prawne jednym z tematów dyskusji

Eksperci wchodzący w skład zespołu planują zająć się projektami i inicjatywami, które ułatwią tworzenie innowacji opartych o AI oraz pozyskiwanie na nie środków finansowych. Będą również wspierać edukację i rozwój kadr w związku z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy, np. poprzez dostarczanie wysokiej jakości szkoleń z zakresu AI. – Z pewnością w najbliższych latach zauważymy pojawianie się nowych zawodów i znacznie zwiększony popyt na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii. Dlatego musimy, jako branża, działać na rzecz odpowiedniej edukacji w tej dziedzinie. Tylko w ten sposób możemy nabyć odporność na dynamiczne zmiany rynku pracy – twierdzi Michał Kanownik.

Komitet pomoże również tworzyć i opiniować regulacje dotyczące AI, powstające zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Jak przypomina ekspert Cyfrowej Polski, Unia Europejska jest pierwszym na świecie podmiotem, który chce ująć temat sztucznej inteligencji w ramach jednego rozporządzenia. A to z kolei budzi obawy i rodzi liczne pytania: jak regulować sztuczną inteligencję, by z jednej strony odpowiedzialnie podchodzić do pojawiających się wyzwań, a z drugiej – aby nie przeregulować rynku, doprowadzając do jego zadławienia. Komitet Cyfrowej Polski będzie również działać na rzecz promocji polskich firm i rozwiązań opartych na AI na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe prace nowego gremium zaplanowano do końca 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *