Cyfrowa Polska: W 2023 roku rozwój sieci 5G napędzi cyfrową transformację

2023 rok upłynie pod znakiem rozwoju sieci 5G, za sprawą uwolnienia częstotliwości po przeprowadzeniu ich aukcji. A to z kolei wpłynie na szereg pozytywnych zmian i uruchomi kolejne gałęzie cyfrowej gospodarki. Ten rok będzie również rokiem rozwoju sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych oraz pracy nad poprawą cyberbezpieczeństwa – prognozuje Związek Cyfrowa Polska dla krajowego sektora cyfrowego na najbliższe 12 miesięcy.

Eksperci organizacji reprezentującej polski sektor cyfrowy spodziewają się, że 2023 będzie przełomowy, jeśli chodzi o budowę sieci piątej generacji w naszym kraju. To m.in. za sprawą długo oczekiwanej aukcji 5G. Urząd Komunikacji Elektronicznej pod koniec roku, ogłosił start konsultacji dokumentacji aukcyjnej pasma C (3480-3800 MHz). – Sprawne przeprowadzenie aukcji 5G jest niezwykle istotne zarówno dla branży cyfrowej, jak i użytkowników, bo to jedyna droga do prawdziwie szybkiego i szeroko dostępnego internetu, skrojonego pod XXI wiek. A do tego odpowiednio zabezpieczonego, co w dobie fake newsów, phishingu, cyberataków i rozwoju cyberprzestępczości jest niezbędne – mówi Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski.

Jego zdaniem, 2023 roku firmy i miasta powinny wykorzystać na przygotowanie się na wdrożenie 5G, by zaoferować klientom i mieszkańcom nowe usługi i rozwiązania. – Mowa tu na przykład o smart cities, ale też o Internecie Rzeczy, dzięki któremu możliwy będzie rozwój smart home. Sieć nowej generacji to także ewolucja w motoryzacji, w tym w komunikacji publicznej – zaznacza Kanownik. Ekspert Cyfrowej Polski przewiduje również, że przemysł coraz chętniej będzie stawiał na budowę sieci prywatnych nowych generacji. – Sieć nowej generacji pomoże automatyzować i robotyzować produkcję. A to w efekcie przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki poprzez inwestycje w nowe, zawansowane technologie – zaznacza. Przyznaje jednak również, że będzie to wyzwanie dla przemysłu, który musi się do tego przygotować, m.in. poprzez zapewnienie odpowiednich wykształconych kadr.

Kierunek: cyberbezpieczeństwo

Cyfrowa Polska w swoich prognozach na 2023 r. podkreśla również, że w nowym roku na znaczeniu jeszcze silniej przybierze rozwój cyberbezpieczeństwa. – Poprzednie lata, a w szczególności 2022 rok pokazał, że choćby ze strony takich krajów, jak Rosja i Chiny, płynie ogromne zagrożenie dla krajowej infrastruktury krytycznej. Jednak zagrożeń tylko przybywa, zarówno dla firm, jak i całego państwa. W transformacji cyfrowej to właśnie gałąź cybersecurity będzie jedną z najbardziej intratnych, bo firmy i administracja publiczna będą łożyły coraz większe środki na poprawę zabezpieczeń cyfrowych – mówi Michał Kanownik. Jego zdaniem, obecny i prognozowany trend, to ogromna szansa dla rodzimej branży cybersecurity, która przez ostatnie lata dynamicznie wzrasta i oferuje usługi nie odbiegające jakością od zagranicznych konkurentów.

W kontekście cyberbezpieczeństwa, obecny rok upływał będzie również pod znakiem szeregu implementacji ważnych przepisów. Tak samo, jak dla cyfrowej branży istotna jest aukcja 5G, istotna i wyczekiwana jest także nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Cyfrowa Polska spodziewa się uchwalenia i wdrożenia nowych przepisów właśnie w 2023 roku. – Dzięki nowelizacji możliwe będzie wykluczenie dostawców wysokiego ryzyka, co wprost przełoży się na jeszcze sprawniejsze podniesienie cyberbezpieczeństwa – zaznaczył Michał Kanownik.

Szereg ważnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego spodziwanych jest taże na polu unijnym – chodzi tu m.in. o implementację Dyrektywy NIS2 oraz prace nad Resillance Act. Ta pierwsza regulacja ma zwiększyć obowiązki w obszarze cyberbezpieczeństwa głównie wobec średnich i dużych firm z sektora energetycznego, transportowego, medycznego, finansowego oraz dostawców cyfrowych. Poprzez podniesienie wymogów dotyczących cyfrowego bezpieczeństwa, kraje UE będą lepiej chronione przed cyberatakami. Z kolei Resillance Act ma ustanowić wspólne standardy cyberbezpieczeństwa dla urządzeń podłączonych do sieci. Na początku trzeciego kwartału 2022 roku rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu tego rozporządzenia. Po implementacji tych przepisów wyeliminowane zostaną luki w zabezpieczeniach. Regulacje mają też służyć lepszemu informowaniu użytkowników o dobrych praktykach w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Rozwój AI i rozwiązań chmurowych

W 2023 roku bardzo istotny będzie także rozwój sztucznej inteligencji oraz rozwiązań chmurowych– prognozuje Cyfrowa Polska. – Biznes dostrzega potencjał AI, a także narzędzi chmurowych. Spodziewamy się jeszcze wyższych nakładów firm na budowę i rozwój narzędzi opartych o te technologie. To pomoże im oferować nowe usługi i docierać do jeszcze większej grupy konsumentów, a także sprawniej prowadzić biznes – podkreśla Michał Kanownik.

W obszarze sztucznej inteligencji również czekają nas nowe regulacje, opracowane na poziomie unijnym. W Komisji Europejskiej trwają prace nad AI Act. – W tym przypadku ważne będzie to, by zwalczając nieetyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji nie stłumić jednocześnie innowacji. Prace mogą rozciągać się przez większość 2023 roku, a to za sprawą wielu poprawek i rozwiewaniu wątpliwości jeszcze na etapie przygotowania regulacji – twierdzi prezes Związku Cyfrowa Polska.

Jego zdaniem wyzwaniem na najbliższe 12 miesięcy dla branży będzie podnoszenie świadomości wynikających z korzyści technologii chmurowych. – Tu mamy wciąż braki. Np. z ostatnich badań przeprowadzonych dla Canon Polska wynika, że aż 57 polskich firm nie ufa tego typu rozwiązaniom. Głównie wynika to z obaw o bezpieczeństwo tych rozwiązań – podkreśla.

Cyfryzacja edukacji

Cyfrowa Polska spodziewa się również, że 2023 rok będzie rokiem postępu w cyfryzacji polskiej edukacji. Jak pokreśla prezes organizacji, pierwszy krok już właśnie do tego uczyniono, publikując w ostatnim tygodniu poprzedniego roku, rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które nakreśla podstawowe wymagania dla sprzętu elektronicznego kupowanego do publicznych placówek oświatowych. – Jednak wraz z unowocześnianiem szkół, konieczne będą zmiany również w programie nauczania, by mocniej postawić na rozwój kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Z IT Fitness Test, sprawdzianu umiejętności cyfrowych, który przeprowadziliśmy w ubiegłym roku po raz pierwszy w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wynika, że mamy jeszcze w tym zakresie wiele do nadrobienia. W nowym roku ponownie przeprowadzimy taki sprawdzian, by dobrze zdefiniować cyfrowe braki, które mają uczniowie i nauczyciele – zapowiada Michał Kanownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *