Cyfrowe Trójmorze apeluje do PE o bezpieczne i przyjazne środowisko cyfrowe

Wzywamy członków Parlamentu Europejskiego, by nie kreowali regulacji, które uczynią Jednolity Rynek Cyfrowy środowiskiem skomplikowanym i nieprzyjaznym wobec MŚP, konsumentów i platform online. Możliwie najwierniejsze zachowanie w tworzonym prawie konsensusu uzyskanego w Komisji IMCO pozwoli zapewnić warunki dla sprawiedliwej konkurencji w biznesie i bezpieczną przestrzeń cyfrową, w której podstawowe prawa obywateli są szanowane.

 

Tak pisze w apelu do członków Parlamentu Europejskiego 8 organizacji branżowych z państw Europy Środkowo-Wschodniej w związku z trwającymi pracami nad Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA).

Organizacje branży cyfrowej i nowych technologii z Bułgarii, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier współpracujące w ramach regionalnej koalicji CEE Digital Coalition, zawiązanej w inicjatywy Związku Cyfrowa Polska, skierowały do struktur unijnych apel, w którym zawarły uwagi dotyczące procedowanej w PE unijnej regulacji – DSA. Koalicja zawiązana na rzecz rozwoju konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa gotowego na wyzwania XXI w. w państwach Trójmorza odniosła się do poprawek zaproponowanych w sprawie Aktu o Usługach Cyfrowych, który wpłynie na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów i platform cyfrowych na unijnym Jednolitym Rynku Cyfrowym.

Ryzykowne poprawki

Zdaniem organizacji podpisanych pod apelem, wyniki prac nad DSA w europarlamentarnej komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) były zadowalające i pozwoliły uporać się z krytykowanymi przez branżę cyfrową problematycznymi zapisami Aktu, które stanowiły ryzyko m.in. dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw w sieci. Opublikowane stanowisko stanowi reakcję na poprawki zaproponowane względem uzyskanego w Komisji konsensusu. W opinii autorów w najlepszym interesie gospodarek i obywateli państw Trójmorza jest m.in. odejście od pomysłu całkowitego zakazu stosowanie reklam personalizowanych, rezygnacja z nałożenia na platformy online obowiązku must-carry wobec treści prasowych, czy poszerzenie zakresu, w którym dopuszczalne jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi moderacji treści w ramach platformach.

Organizacje z regionu odnosiły się do unijnych przepisów dot. usług cyfrowych na poprzednich etapach legislacyjnych. – Nasza odezwa do unijnych władz wynika z obaw wobec części zaproponowanych poprawek, które uczyniłyby DSA regulacją krzywdzącą dla wszystkich podmiotów działających na Jednolitym Rynku Cyfrowym. To nie pierwszy raz, gdy komentujemy prace nad Aktem, ponieważ usługi cyfrowe, które podlegają regulacji, mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego w naszym regionie. Apelujemy zatem, by prace nad Aktem o Usługach Cyfrowych przebiegały z poszanowaniem praw i najlepszego interesu sektora MŚP, który w państwach Trójmorza ma szczególne znaczenie gospodarcze i użytkowników usług cyfrowych w całej UE – komentuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, jednego z sygnatariuszy apelu.

Pełna treść stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *