Cyfrowe Trójmorze deklaruje kierunki cyfrowego rozwoju dla krajów Trójmorza

Podczas odbywającego się w Warszawie szczytu cyfrowego – CEE Digital Summit 2021 organizacje reprezentujące branżę nowoczesnych technologii, w towarzystwie przedstawicieli władz i firm technologicznych z regionu we wspólnej deklaracji ogłosiły priorytetowe kierunki działań na rzecz cyfryzacji regionu, nad którymi będą razem pracować.

Deklaracja to wynik pracy koalicji 14 organizacji branży cyfrowej z 11 krajów należących do Inicjatywy Trójmorza – CEE Digital Coalition, zawiązanej w 2020 r. z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska i pracującej razem na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w regionie. Dokument określa priorytety działań w ramach cyfrowego Trójmorza na najbliższe lata.

Główne kierunki działań cyfryzacji Trójmorza

Koalicja w ogłoszonej deklaracji deklaruje pracę na rzecz promowania polityk sprzyjającej wzrostowi gospodarki cyfrowej, wdrażania i rozwoju nowoczesnych technologii, poprawy łączności i rozbudowy sieci 5G z dbałością o cyberbezpieczeństwo oraz wsparcia transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacje apelują również o stworzenie regionalnego mechanizmu finansowania cyfryzacji gospodarki i ścisłe ustrukturyzowanie współpracy na tym polu.

W dokumencie czytamy, że Europa Środkowo-Wschodnia powinna wykorzystać szansę, by stać się globalnym centrum cyfryzacji. Aby było to jednak możliwe konieczny jest wspólny głos i wysiłek oraz ścisła współpraca gospodarcza i polityczna.  „Pozwolą one na rozwój regionu i umocnienie jego pozycji na arenie europejskiej i światowej. Jako CEE Digital Coalition jesteśmy gotowi, by być napędem tej współpracy” – deklarują organizacje branży cyfrowej regionu. Sygnatariusze dokumentu deklarują chęć dzielenia się z rządami swoich państw i regionalnymi inicjatywami politycznymi doświadczeniem, wiedzą i zasobami we wspólnym budowaniu cyfrowej gospodarki Europy Środkowo Wschodniej.

Cyfrowy szczyt w Warszawie

Deklaracja została ogłoszona podczas dwudniowego szczytu branży cyfrowej i nowych technologii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – CEE Digital Summit 2021, który odbywał się 7 i 8 października w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji branżowych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier, Słowenii, a także z Białorusi oraz Ukrainy oraz reprezentanci krajów Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. minister transformacji cyfrowej Słowenii Mark Boris Andrijanic, Wiceminister Gospodarki i Innowacji Litwy Egle Markeviciute, Sekretarz Stanu KPRM Adam Andruszkiewicz oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów RP Jan Sarnowski. Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, gospodarz spotkania, wskazał postęp cyfryzacji jako kluczowy warunek dla rozwoju gospodarczego regionu i uporanie się z kryzysem wywołanym pandemią. – Jako branża doskonale zdajemy sobie sprawę z gwałtownych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie i gospodarce. Powszechna transformacja cyfrowa jest warunkiem koniecznym, by gospodarka i społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej wzrastały, a jedynym sposobem na jej osiągnięcie jest ścisła współpraca w regionie. Właśnie taki cel przyświeca naszej inicjatywie CEE Digital Coalition. Będziemy razem działać w ramach branży w kooperacji z przedstawicielami rządów naszych krajów nad realizacją priorytetów ważnych dla cyfrowego rozwoju naszego regionu Europy, które zawarliśmy w naszej deklaracji – powiedział Michał Kanownik.

Treść deklaracji [w języku angielskim] dostępna jest tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *