Debata w MPiT o circural economy i ekoprojektowaniu

O tym, jakie są najważniejsze wyzwania związane z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jak nowe unijne regulacje wpłyną na branżę rozmawiali eksperci oraz uczestnicy tego rynku na debacie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Debata została zorganizowana 16 października przez organizację odzysku ElektroEko, UNEP/GRID Warszawa ze wsparciem organizacji branżowych, w tym Związku Cyfrowa Polska.

Prezes Michał Kanownik wskazywał na potrzebę wzajemnej współpracy państwa, biznesu i konsumentów w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym edukacji o postępowaniu z elektroodpadami. Jak podkreślił, świadomość konsumentów pomimo dotychczasowych prowadzonych działań edukacyjnych wciąż jest niewielka.  – Potrzebujemy też kampanii skierowanej do konsumentów, która wyjaśni im, dlaczego wymiana sprzętu na energooszczędny będzie korzystna nie tylko dla środowiska, ale także dla ich kieszeni – mówił Kanownik.

Wspólnym wyzwaniem dla państwa i biznesu według prezesa Cyfrowej Polski jest m.in.  potrzeba walki z szarą strefą. – Nowa ustawa pomogła ograniczyć oszustwa, ale nie wyeliminowała całkowicie patologii na tym rynku. Potrzebne są kolejne regulacje, które będą je minimalizowały – dodał Michał Kanownik. Jego zdaniem doprecyzowania wymaga również kwestia re-use czy odbioru zużytego sprzętu od konsumenta przy dostawie nowego.

Uczestniczący w debacie o rynku ZSEE dyrektor ds. realizacji projektów w Związku Cyfrowa Polska Dominik Dobek mówił z kolei o konsekwencjach wprowadzonych na początku października przez Komisję Europejską nowych przepisów dotyczących ekoprojektowania. Podkreślił, że producenci dostosowują się do nowych wymogów. Jednocześnie zwrócił uwagę na pewną sprzeczność we wprowadzanych przepisach. – Może pojawić się sytuacja, że trudno będzie osiągnąć rosnące targety zbiórki. Nie da się bowiem pogodzić regulacji, które z jednej strony wydłużają żywotność sprzętu, a z drugiej nakazują więcej go zbierać – zauważył Dobek.

Jego zdaniem nowe przepisy dot. ekoprojektowania mogą okazać się również szansą do wypromowania sprzętu efektywnego energetycznie, który przyniesie realne oszczędności użytkownikom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *