Digital Europe za europejską strategią cyfryzacji radia

Potrzebna jest wspólna strategia cyfryzacji radia w Europie – uważa Digital Europe, europejska branżowa organizacja, której członkiem jest ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Zdaniem Digital Europe rozwój rynku radia cyfrowego w całej Unii Europejskiej jest nierówny i w każdym kraju Wspólnoty proces wycofywania się z nadawania analogowego przebiega na różnym etapie. Najbardziej zaawansowane prace w tym zakresie toczą się w Danii, Belgii oraz Holandii. A w najbliższych latach przejście z sygnału analogowego radia na nadawanie cyfrowe planują również Niemcy.

Dlatego według Digital Europe potrzebna jest koordynacja procesu digitalizacji radia na szczeblu europejskim, gdzie mógłby zostać opracowany scenariusz stopniowego przechodzenia z sygnału analogowego na cyfrowy w całej UE. Te działania powinny być z kolei wspierane kampanią informacyjną skierowaną do konsumentów.

Jak podkreśla w swoim stanowisku Digital Europe, cyfryzacja radia przyniesie wyraźne korzyści dla europejskich odbiorców, takie jak większa swoboda wyboru, łatwiejszy dostęp czy lepsza jakość dźwięku.  Cyfrowe radio może dostarczać także nowe usługi, które dziś nie są dostępne za pośrednictwem radia analogowego, np. bieżące informacje o sytuacji na drogach.

O potrzebie digitalizacji radia w Polsce ZIPSEE „Cyfrowa Polska” pisał na początku marca br. w liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej. Naszym zdaniem polski rząd powinien jak najszybciej przyjąć ustawę określającą ostateczny termin wyłączenia nadawania analogowego, podobnie, jak wcześniej zrobiono to w przypadku telewizji.

Przeczytaj całe stanowisko Digital Europe (w języku angielskim)  >>>> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *