Raport Fundacji Republikańskiej i ZIPSEE „Cyfrowa Polska” o OZZ-ach

Jaka jest różnica pomiędzy polskim system ochrony twórców przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) a tym, który funkcjonuje w innych krajach na świecie? Takiego porównania na zlecenie ZIPSEE „Cyfrowa Polska” dokonali eksperci Fundacji Republikańskiej.

Raport przedstawia i opisuje systemy działające  m.in. w Skandynawii, Europie Zachodniej oraz w krajach anglosaskich. Jak podkreśla prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Michał Kanownik raport powinien służyć jako inspiracja dla rządzących do zmian w systemie opartym na OZZ-ach funkcjonującym w Polsce.  „Wśród przedstawionych rozwiązań stosowanych w innych krajach są takie, które mogą służyć jako wzór do zastosowania w Polsce” – mówi Michał Kanownik.

Fundacja Republikańska przypomina, że istniejący system ochrony praw twórców przez organizacje zbiorowego zarządzania od wielu lat poddawany jest krytyce. Na jego liczne wady wskazywały wielokrotnie organizacje pozarządowe, eksperci i samo środowisko artystyczne. Jak zauważa Fundacja, szczególnie duże wątpliwości budzi sposób, w jaki instytucje te gromadzą i dzielą środki przeznaczone na rzecz artystów. Znając funkcjonowanie tego systemu możemy stwierdzić, że istnieje pole do poprawy sytuacji artystów i użytkowników chronionych dzieł. Wystarczy przyjrzeć się choćby sprawozdaniom finansowym największej z polskich OZZ, czyli Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W naszej opinii sposób podziału wpływów pochodzących z tantiem, ich przeznaczenie i wysokość pobieranej prowizji są nietransparentne i niesprawiedliwe. Obniża to zaufanie obywateli do państwa i OZZ oraz niepotrzebnie konfliktuje grupy twórców i odbiorców sztuki” – zauważa Fundacja Republikańska.

Zdaniem autorów raportu system zbiorowego zarządzania prawami autorskimi potrzebuje reformy. „Polacy oczekują od niego większej przejrzystości i mniejszej represji. Mamy nadzieję, że nasz raport będzie inspiracją do dyskusji na ten temat i stanie się impulsem do odpowiednich zmian ustawowych” – piszą jego autorzy.

Raport Fundacji Republikańskiej i ZIPSEE „Cyfrowa Polska” do pobrania jest tutaj  >>>> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *