Digital V4 apeluje o wspólne stanowisko w sprawie cyfrowego budżetu UE

Sektor cyfrowy z państw Grupy Wyszehradzkiej – zrzeszony w Grupie Digital V4 – apeluje do rządów swoich krajów – o jednolite stanowisko w sprawie wydatków na cyfryzację w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zdaniem organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, które podpisały się pod wspólnym stanowiskiem skierowanym do premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji fundusze na gospodarkę cyfrową powinny zostać zwiększone z 3 do 10 proc.

Grupa Digital V4, czyli organizacje i związki reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z państw Grupy V4: Polski (Związek Cyfrowa Polska), Węgier (IVSZ), Czech (ASE) i Słowacji (ITAS) podkreślają, że transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem rozwoju oraz naszego wspólnego funkcjonowania w świecie. Zaś ilość środków finansowych, która zostanie przeznaczona na szeroko pojętą cyfryzację jest ważna zwłaszcza dla państw z Europy Środkowo-Wschodniej. „Będzie to miało diametralny wpływ nie tylko na tempo rozwoju innowacji naszego regionu oraz cyfryzacji naszych gospodarek względem krajów „starej Unii”, ale na całą gospodarkę wspólnotową. Bowiem to w Europie Środkowo-Wschodniej lokowane są dziś najchętniej centra R&D, dzięki którym m.in. powstają innowacyjne rozwiązania czy nowe miejsca pracy” – czytamy w stanowisku branży cyfrowej z krajów grupy Digital V4.

Jak podkreśla prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który z polskiej strony podpisał się pod apelem, to, w jaki sposób będą rozdysponowane środki z unijnego budżetu przeznaczone na szeroko pojętą cyfryzację zdecyduje o przyszłości europejskiej branży nowoczesnych technologii i tym, czy będzie ona konkurencyjna względem rynków światowych. – Zwłaszcza w perspektywie rozwoju sieci 5 G Europa stoi przed wielką szansą rozwoju. Jednak, by tak się stało, potrzeba wielkiej determinacji unijnych oraz krajowych polityków, od których zależą regulacje mające wpływ na sektor nowoczesnych technologii oraz na proces cyfryzacji gospodarki UE – mówi Michał Kanownik.

Stanowisko Digital V4 zbieżne jest z postulatami europejskiej branży cyfrowej zrzeszonej w Digital Europe, która apeluje m.in. o zwiększenie budżetu na cyfryzację do 10 proc. czy zwiększenie finansów na badania i rozwój do 3 proc. unijnego PKB. – Firmy cyfrowe rozwijają się dwa i pół razy szybciej niż firmy tradycyjne. Jednak tylko 3 proc. proponowanego budżetu Unii jest przeznaczone na cyfrową transformację naszego społeczeństwa. Jeżeli poważnie podchodzimy do kwestii cyfryzacji, powinno to być co najmniej 10 proc. – tłumaczyła Dyrektor Generalna Digital Europe Cecilia Bonefeld-Dahl. I dodała: – Rada Europejska określi przyszłość Europy. Wydatki na technologie cyfrowe mogą zapewnić wzrost gospodarczy, dobrze płatne miejsca pracy i efektywność energetyczną.

Czytaj całą treść listu >>> [wersja w języku polskim], [wersja w języku angielskim]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *