Digital V4 gotowe na współpracę z Wirtualnym Sekretariatem Grupy Wyszehradzkiej

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Węgier, Czech i Słowacji – Digital 4V – zadeklarowały, że są gotowi na współpracę z nowo powołanym Wirtualnym Sekretariatem ds. Projektów Cyfrowych V4. – To świetna okazja, aby połączyć możliwości silnej struktury, jaką jest Grupa Wyszehradzka z ogromnym doświadczeniem branżowym, jakim dysponujemy w ramach Digital V4 i wspólnie realizować odważne projekty cyfrowe w regionie – wyjaśnia prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który podpisał się pod wspólnym listem Digital V4.

Wspólne stanowisko organizacji, działających jako Digital V4 skierowane do Wirtualnego Sekretariatu, stanowi odpowiedź na Deklarację Cyfrową, podpisaną przez premierów państw V4 w Krakowie w lutym tego roku. Dokument wyznacza polityczne i gospodarcze kierunki cyfrowego rozwoju V4, a za przełożenie ich na konkretne projekty i ich koordynację odpowiadać ma powołany z inicjatywy Polski zespół krajowych koordynatorów, mianowanych odpowiednio przez każdego z premierów Grupy Wyszehradzkiej.

„Podzielamy wizję budowy i umacniania współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej na polu cyfryzacji, a będąc głęboko zaangażowanymi w cyfrowy wzrost społeczeństwa i biznesu, na poziomie krajowym i regionalnym, pragniemy odpowiedzieć na wezwanie Wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych i podjąć zadanie strategicznego partnera w ich realizacji”– napisały w swoim liście do nowo powołanego Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4 organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, pragnące wspierać rządy państw V4 w cyfryzacji regionu.

Zbieżne cele cyfryzacji

W swoim liście organizacje zwracają uwagę, że ich priorytety i obszary działalności, pokrywają się z celami wyznaczonymi w Deklaracji Cyfrowej „Od chwili powstania naszej inicjatywy, podkreślaliśmy znaczenie ścisłej regionalnej współpracy rządów i przedsiębiorstw w Grupie V4. Do naszych priorytetów należą wspieranie polityki sprzyjającej rozwojowi zaawansowanych technologii, szczególnie tych służącym obywatelom oraz sektorowi MŚP, promocja cyfryzacji w naszych państwach, zrównoważony i sprawiedliwy wzrost innowacji, oraz budowa placówek badawczo-rozwojowych i centrów danych, stanowiących bazę dla rozwoju nowatorskich pomysłów w dziedzinach sztucznej inteligencji, robotyki, IoT, Big Data i 5G. Pragniemy również uporać się z wyzwaniem zapewnienia wszystkim obywatelom i małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do bezpiecznego Internetu i edukacji z zakresu umiejętności cyfrowych” – wymieniają autorzy listu.

Organizacje zrzeszone w Digital V4 w swoim piśmie wyraziły entuzjazm w związku z powołaniem Wirtualnego Sekretariatu, w którego skład wchodzą Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, Petr Očko, czeski wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji, Radoslav Repa, dyrektor generalny w Kancelarii Wiceprezesa Rady Ministrów ds. inwestycji i informatyzacji ze Słowacji oraz Károly Balázs Solymár, węgierski wiceminister cyfryzacji. Autorzy zadeklarowali wolę i chęć wsparcia członków Biura, zwracając uwagę na zbieżne obszary ich pracy. „W ramach strategicznej współpracy Digital V4 działa na polu cyfrowej transformacji gospodarki, rozwiązywania problemów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, cyfrowej odnowy sektora MŚP oraz budowania ekosystemów sprzyjających wzrostowi start-upów i innowacji. Jesteśmy głęboko zaangażowani w badania, pozostajemy w bliskich relacjach z cyfrowymi przedsiębiorstwami w regionie, wspieramy powstające nowe modele biznesowe i pracujemy na rzecz świadomości społecznej na temat trwających przemian. Jesteśmy przekonani, że nasze rozległe doświadczenie, czyni z nas doskonałego partnera, z chęcią służącego radą dla rządów państw V4” – przekonują organizacje członkowskie Digital V4.

Doświadczenie branży w służbie wspólnego rozwoju

Jesteśmy otwarci, by dzielić się wiedzą i ekspertyzą z naszymi rządami, a nowo powstały Wirtualny Sekretariat otwiera ku temu pewną ścieżkę. Liczymy, że uda nam się nawiązać owocną współpracę na polu cyfryzacji regionu, który szczególnie jej dziś potrzebuje, aby uporać się z konsekwencjami pandemii i dalej budować swoją pozycję na globalnej arenie – komentuje Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska, podpisany pod listem.

Digital V4 to projekt organizacji z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, którego celem jest wspólne tworzenie polityki wspierającej rozwój innowacyjność i digitalizację w Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjatywa dotyczy współpracy politycznej i gospodarczej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przedsięwzięcie powstałe w 2019 r. tworzone jest we współpracy przez cztery organizacje: Związek Cyfrowa Polska, Słowackie Stowarzyszenie IT – ITAS, Stowarzyszenie Elektroniki Użytkowej w Czechach – ASE i Stowarzyszenie ICT Węgier – IVSZ.

Pełna treść listu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *