Edukacja technologiczna kluczem w rozwoju młodego pokolenia. Rusza nowa edycja programu Solve For Tomorrow

Nauczanie kompetencji cyfrowych w polskiej szkole wymaga gruntownych przemian, by dobrze przygotować młodych ludzi na wejście na współczesny rynek pracy. Edukacja technologiczna to wspólne zadanie dla państwa, biznesu i środowiska naukowego – stwierdzili eksperci na konferencji “New generation for the digital era” zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i CEE Digital Coalition. By promować innowacyjne projekty młodzieży z inicjatywy firmy Samsung powstał projekt Solve For Tomorrow, którego nową edycję zainaugurowano podczas wydarzenia.

Niemal 150 uczniów edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz i biznesu spotkało się 20 września w Warszawie z inicjatywy Cyfrowej Polski, by porozmawiać wspólnie o edukacji technologicznej młodzieży w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie poświęcone było m.in. promocji innowacyjności i budowaniu poczucia sprawczości wśród młodzieży.

Wspólne zadanie dla biznesu, administracji i środowiska naukowego
Uczestnicy rozmawiali o znaczeniu kompetencji cyfrowych oraz metodach ich rozwoju i miejscu umiejętności przyszłości w programach nauczania w polskich szkołach. Przyjrzeli się także wyzwaniom stojącym przed nowym pokoleniem w związku z przemianami zachodzącymi na rynku pracy w efekcie postępu technologicznego. – Młode pokolenie staje przed wieloma wyzwaniami społecznymi, klimatycznymi i gospodarczymi. By im sprostać będzie musiało wykorzystać w pełni potencjał dostępnych i nadchodzących technologii cyfrowych. Przede wszystkim musi jednak być przekonane o swojej mocy, by rozwiązywać problemy stojące przed nami oraz odpowiedzialności za swoje społeczności. W rękach obecnych władz, edukatorów i sektora prywatnego jest z kolei wyposażenie młodzieży w niezbędne do tego kompetencje – mówi Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska i organizator wydarzenia.
W jego opinii konieczna jest dziś współpraca biznesu, administracji publicznej i środowisk naukowych w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych młodych Polaków. – Aby skutecznie identyfikować i rozwiązywać najważniejsze wyzwania XXI w. musimy budować mosty pomiędzy pokoleniami oraz pomiędzy sektorami. Wartościowa edukacja i budowa nowoczesnych programów nauczania nie jest możliwa bez udziału młodych ludzi i edukatorów. Również administracja publiczna i biznes mają swoje kluczowe role do odegrania w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych i edukacji technologicznej – twierdzi Michał Kanownik.

Odpowiedzieć na wyzwania jutra
Aby sprostać tym wyzwaniom w czasie wydarzenia zainaugurowano trzecią edycję programu Solve For Tomorrow, którego inicjatorem jest firma Samsung. – Młodzi ludzie pragną mieć wpływ na przyszłość i zmienić swoje społeczności na lepsze. Chcemy wspierać młodzież w rozwoju kompetencji przyszłości, budować ich poczucie sprawczości. Dlatego nagradzamy ambitne i innowacyjne projekty, które odpowiadają na lokalne i globalne potrzeby – podkreśla Conor Pierce, Prezes Samsung Electronics Polska. – W ramach naszego programu młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata i projektują innowacyjne rozwiązania dla lokalnych i globalnych problemów, wykorzystujące nowe technologie. To pobudza ich kreatywność i uczy, jak być innowacyjnym – dodaje.

Solve For Tomorrow to globalny konkurs stworzony w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym promowaniu pozytywnego wpływu, jaki młode umysły mogą mieć na społeczeństwo. Uczestnicy i uczestniczki programu realizują grupowe projekty w ramach czterech Wyzwań: Zdrowie, Bezpieczeństwo, Klimat i Integracja. Podczas konferencji w Warszawie, swoje autorskie projekty zaprezentowały zespoły z Polski (I Liceum im. W. Jagiełły w Krasnymstawie) i Rumunii (National College z Radauti), nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu.
Konferencja “New generation for the digital era” została zorganizowana przez Związek Cyfrowa Polska w ramach trwającego CEE Digital Summit Warsaw 2023 przy wsparciu firmy Samsung Electronics Polska oraz Our Future Foundation.
Aby dowiedzieć się więcej o programie Solve For Tomorrow odwiedź: http://csr.samsung.com/en/programViewSft.do

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *