Edukujmy, regulujmy, inwestujmy? Eksperci na Uniwersytecie Śląskim o roli sztucznej inteligencji w społeczeństwie

Umiejętność odróżniania tzw. fake’ów od prawdy jest jedną z najważniejszych umiejętności przyszłości – dowodzili przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji rządowych i pozarządowych podczas debaty, która odbyła się w czwartek na Uniwersytecie Śląskim. Wśród tematów rozmowy znalazły się zagrożenia, ale i szanse związane ze sztuczną inteligencją.

Dyskusja była częścią konferencji #AIChallenger, zrealizowanej wspólnymi siłami Związku Cyfrowa Polska oraz Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Inżynierii, Techniki i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Przez cały dzień na Uniwersytecie Śląskim odbywały się różnorodne dyskusje, nakreślające odmienne punkty widzenia na temat sztucznej inteligencji. W programie znalazły się także warsztaty dla studentów, pokaz praktycznych możliwości czata GPT oraz wykłady dotyczące m.in. regulacji prawnych w dziedzinie AI.

Między regulacjami a innowacyjnością

Jednak to właśnie temat wpływu AI na społeczeństwo wywołał najwięcej trudnych pytań. Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz z Uniwersytetu Śląskiego podeszła do tematu filozoficznie, zastanawiając się nad ewolucyjnym przystosowaniem człowieka do niezwykle szybkich zmian, jakie wiążą się z technologiczną rewolucją. ­– Czy umiemy wszystko zmienić w ciągu paru dekad? – pytała prof. Doktorowicz. Dodając też, że w zasadzie nie mamy wyjścia, bo postępu technologicznego nikt nie jest w stanie zahamować regulacjami.

Prawne ograniczenia były też jednym z tematów wystąpienia Filipa Konopczyńskiego z Fundacji Panoptykon: – Lęk przed zmianami jest czymś bardzo ludzkim i pełni swoją rolę. Cieszę się, gdy słyszę słowa dużego biznesu, że regulacje takie jak AI Act są potrzebne. Musimy ustalić pewne regulacje – mówił ekspert fundacji zajmującej się ochroną podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem.

Głos przeciwny nadmiernym regulacjom należał natomiast do prowadzącego debatę Michała Kanownika, prezesa Związku Cyfrowa Polska: – Innowacje nie lubią stłamszenia – udowadniał ekspert od cyfryzacji.

Jak odpowiemy na zagrożenia?

Podczas debaty rozważono też konkretne problemy, z jakimi borykają się dziś użytkownicy technologii cyfrowych. Sylwia Stefaniak z resortu Cyfryzacji KPRM obszernie wyjaśniła obawy sektora małych i dużych przedsiębiorstw: – Według różnych badań w sektorze MŚP wykorzystanie sztucznej inteligencji wynosi 3 proc.; ok. 9 proc. przedsiębiorców planuje jej wdrożenie. Działania z poziomu centralnego, zwłaszcza w zakresie edukacji, są w tym kontekście bardzo ważne – dowodziła. I dodawała, na podstawie własnego doświadczenia: – Sektor MŚP boi się sztucznej inteligencji, bo często jej nie rozumie. Dlatego ja osobiście używam terminów takich jak nowe technologie czy automatyzacja procesów produkcyjnych. Rozmowy z przedsiębiorcami prowadzi się wtedy dużo łatwiej.

Z kolei Michał Gąsior, przedstawiciel rządowego Centrum GovTech, wypowiedział się na temat zagrożeń związanych z tzw. fake’ami i deepfake’ami, czyli nieprawdziwymi informacjami, zdjęciami oraz filmami mogącymi wpływać na naszą świadomość. – Umiejętność odróżniania fake’a od prawdy jest jedną z umiejętności przyszłości. Istnieją różne technologiczne sposoby walki z tym problemem – mówił Michał Gąsior. – ale nigdy nic nie zastąpi naszej czujności.

Konkluzje? Musimy stawiać przede wszystkim na edukację oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w świecie cyfrowym. Przedstawiciel GovTech opowiedział o zmianach w programie edukacji – m.in. możliwości zdawania matury w formie projektowej. Sylwia Stefaniak podkreślała natomiast, że obecnie w Polsce znajduje się 11 hubów innowacji cyfrowych. Przedsiębiorcy mogą w nich uzyskać pomoc ekspertów, samemu przeszkolić się w dziedzinie nowych technologii i dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze na transformację technologiczną.

Edukujmy, regulujmy, inwestujmy – podsumował całość Michał Kanownik. Prezes Cyfrowej Polski dodał także, że cała konferencja #AIChallenger stanowi pierwszą w Polsce dyskusję łączącą naukowców, przedstawicieli biznesu, polityków i prawników w temacie sztucznej inteligencji. Zapowiedziano już kolejne edycje wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *