Europejska branża ICT: Wspólnota transatlantycka wzmocni naszą konkurencyjność

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Europy Środkowo-Wschodniej popierają inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia nowej Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA (TTC). I apelują o aktywne uczestnictwo w kształtowaniu cyfrowej przyszłości współpracy UE-USA.

Pod stanowiskiem skierowanym do KE i rządów swoich państw podpisało się osiem organizacji, w tym z Polski  – Związek Cyfrowa Polska, z Litwy, Łotwy, Holandii, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. W piśmie podkreślono, że celem Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA (TTC) jest współpraca transatlantycka, wzmacnianie europejskiego przywództwa technologicznego i przemysłowego oraz rozwijanie dwustronnego handlu i inwestycji. A działalność TCC może wpłynąć na zmniejszenie barier handlowych, zabezpieczyć łańcucha dostaw, pogłębić współpracę badawczą oraz promować innowacje i uczciwą konkurencję.

Zdaniem sygnatariuszy listu Europa musi dążyć do zwiększania przywództwa cyfrowego przy jednoczesnym zachowaniu otwartych rynków i wzmocnieniu globalnej współpracy i handlu międzynarodowego. „Korzyści z innowacji cyfrowych płynące z partnerstwa transatlantyckiego mają kluczowe znaczenie dla budowania światowego przywództwa UE-USA. Dlatego wzywamy do otwartej i opartej na wolnym handlu współpracy transatlantyckiej w formacie TTC” – napisano w liście. Podkreślono, że Europa powinna współpracować z naszymi sojusznikami na całym świecie i rozwijać nowe partnerstwa tam, gdzie leży to w jej interesie.

Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika, który podpisał się pod listem, Rada ds. Handlu i Technologii UE-US daje szanse na pozbycie się barier dla transgranicznych usług online, zapewnienia jednolitego i inteligentnego otoczenia regulacyjnego oraz swobodnego przepływu danych. – Dlatego cieszę się, że powstała taka Rada. Dziś wiele innowacji powstaje poza rynkiem unijnym, dlatego współpraca transgraniczna jest potrzebna – mówi Michał Kanownik. I dodaje: – To też szansa rozwojowa dla europejskich firm.

Jak zauważono we wspólnym liście, konkurencyjność europejską można zwiększyć dzięki skutecznej, niezawodnej, przejrzystej, bezpiecznej i odpowiedzialnej współpracy transatlantyckiej. „UE musi ściśle współpracować ze swoimi odpowiednikami w USA. Komisja Europejska musi zapewnić przejrzysty proces konsultacji i reprezentować interesy wszystkich państw członkowskich UE i ich branż w dwustronnym formacie TTC UE-USA. Widzimy ogromne możliwości w bliskiej współpracy transatlantyckiej i pragniemy uczestniczyć w kształtowaniu cyfrowej przyszłości współpracy UE-USA” – podkreślono w liście.

Pełna treść listu >>> [tutaj]    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *