GIOŚ opublikował Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEE w 2015 roku

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie ustawy jest zobowiązany do publikacji rocznego raportu obrazującego stan funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Raport jest sporządzany na podstawie sprawozdań rocznych i półrocznych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze GIOŚ, których  na dzień 31 grudnia 2015r. było 16563 przedsiębiorców.

3322images-2

Zgodnie z treścią raportu w 2015 r. na terytorium Polski wprowadzono łącznie 526 913 573,02 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Natomiast zebrano łącznie 199 161 344,70 kg zużytego sprzętu.  Masa zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia wynosiła 652 521,50 kg. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano 4,92 kg zużytego sprzętu (przyjmując liczbę ludności w 2015 r.). Poprzednie lata: 2014 r. – 4,15 kg, 2013 r. – 4,25 kg, 2012 r. – 4,34 kg, 2011 r. – 3,55 kg, 2010 r. – 2,80 kg, itd. W 2015 r. osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 38,38% (dzieląc wynik całkowitej masy sprzętu wprowadzonego w 2014 r. do całkowitej masy zebranego zużytego sprzętu w 2015 r.)

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj:

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/zseie/Raport_ZSEiE_2016.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *